Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Marva Media ja Anygraaf digitaalisen median eturintamassa

Raumalainen mediayhtiö Marva Media investoi merkittävästi digitaalisten mediatuotteiden kehitykseen.Marva Median yhteyteen on perustettu MarvaLab, joka toimii mediatalon digikehitysyksikkönä. Se yhdistää luontevasti 110-vuotiasta sanomalehteä moderneihin mediaratkaisuihin.

Lue lisää

Seitsemän kuukautta, yli sata projektia

Fuusio Sanoma Lehtimedia ja Etelä-Savon Viestinnän kanssa loi yhden Suomen suurimmista mediakonserneista. Fuusion yhteydessä oli tärkeää saada yhdistettyä kummankin järjestelmät mahdollisimman nopeasti fuusion synergiaetujen realisoimiseksi.

Lue lisää

Kustannustehokkuutta yhtenäisillä järjestelmillä

Keskisuomalainen-konserni on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja. Konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 17 paikallislehteä, 22 kaupunkilehteä sekä aikakausi- ja asiakaslehtiä. Konserni haki toimintansa tueksi järjestelmää, joka mahdollistaa konsernin medioiden vapaan paketoinnin, niin että medioita voidaan myydä ristiin niin, että asiakkaalle lähtee vain yksi lasku.

Lue lisää

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino haluaa hoitaa jakelun kustannustehokkaammin - Anygraafin CDProfit työkaluna

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on alueensa suurin monimediatalo, jonka pääliiketoiminta-alueet ovat julkaiseminen, painaminen ja ohjelmistopalvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 180 ihmistä. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 26,7 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Neo Books by Anygraaf hallitsee julkaisutuotannon suunnittelun ja seurannan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tehosti julkaisujen toteuttamisen suunnittelua ja hallintaa ottamalla käyttöön Anygraafin Neo Books -ohjelman. THL oli järjestelmän pilottikäyttäjä: ohjelman ensimmäinen asennus asiakkaan palvelimelle tehtiin syyskuussa 2009. THL on edelleen tiiviisti mukana ohjelman kehitystyössä.

Lue lisää

Anygraafin Neo tulevien journalistien työkaluna Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston viestintätieteen laitoksella koulutetaan monikanavajulkaisemisen osaavia journalisteja. Tärkeä työkalu koulutuksen onnistumiselle on Anygraafin Neo-sisällönhallintajärjestelmä.

Lue lisää

Tulevat tapahtumat