Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

A-lehdet ja Anygraaf yhteistyöhön

A-lehdet Oy täydentää työkaluvalikoimaansa Anygraafin AProfit-ilmoitusjärjestelmällä.

Osapuolet kehittävät projektin yhteydessä työnkulkuja virtaviivaisemmiksi ja etsivät tehokkaat integraatiomallit A-lehdillä käytössä oleville järjestelmille. Projekti tähtää ensi vaiheessa ilmoitusvarausliikenteen siirtämiseen AProfit-järjestelmään ja seuraavassa vaiheessa myös mediamyynnin tukitoimintoihin.

”AProfit on Anygraafin ilmoitusjärjestelmä, jolla hallitaan ilmoitusten varaukset ja materiaalivirrat vaivattomasti. AProfit on myös erinomainen työkalu mediamyynnin ja -markkinoinnin ohjaukseen ja hallintaan. Järjestelmämme tulee varmasti kehittymään edelleen A-lehtien ammattitaitoisen ja monimuotoisen myynnin sekä markkinoinnin tarpeiden myötä ”, sanoo Anygraafin tuotepäällikkö Harri Taskinen.

A-lehdet Oy:n keväällä ostama Forma Publishing Group Oy on käyttänyt AProfit-järjestelmää vuoden 2010 elokuusta lähtien, ja hyvät kokemukset kannustivat järjestelmän käyttöönottoon A-lehtien uudessa mediamyyntiorganisaatiossa. ”Tämä ratkaisu sopii hyvin A-lehtien nykyiseen ympäristöön ja tekee mahdolliseksi tulevaisuudessa entistä paremmin mediamyyntiä tukevat IT-ratkaisut”, sanoo A-lehtien projektista vastaava Timo Kurkikangas.

Lisätietoja

A-lehdet Oy, Timo Kurkikangas, puh. 050 414 4398, timo.kurkikangas[at]a-lehdet.fi

Anygraaf, Harri Taskinen, puh. 040 197 1091, harri.taskinen[at]anygraaf.fi

A-lehdet-konserni on mediatalo, jonka muodostavat A-lehdet Oy, Markkinointiviestintä Dialogi Oy, Image Kustannus Oy ja A-kustannus Oy. Konsernin henkilöstön määrä on 500 ja liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa. Konserni julkaisee 20:tä kuluttajille suunnattua aikakauslehteä ja noin 40:tä asiakaslehteä.

Anygraaf on suomalainen järjestelmätoimittaja, joka tarjoaa kokonaisuutena tai itsellisinä moduuleina toimivia järjestelmiä sisältötuotannon, ilmoitusmyynnin ja tilaajahallinnan tarpeisiin. AProfit on ilmoitusmyynnin, -markkinoinnin ja -varausliikenteen kokonaisvaltainen ilmoitusjärjestelmä, joka sisältää hyvät ja laajat integraatiomahdollisuudet niin Anygraafin kuin muiden toimittajien järjestelmiin.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat