Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

IFRA 2012 -messut 29.10-1.11.2012, Frankfurt

Anygraafin teemana Frankfurtissa on järjestelmien saumaton yhteistoiminta. Esillä on Neo by Anygraaf – median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä sekä Profit-tuoteperhe – mediamyynnin, levikin- ja jakelunhallinnan lyömättömät työkalut.

Anygraaf esittää IFRA 2012, kuinka hallitaan kokonaisuutta ja julkaistaan sisältöjä niin perinteiseen painettuun lehteen kuin erilaisiin sähköisiin kanaviinkin.

Painopiste on hallinnassa ja suunnittelussa: hyvin luokiteltu, järjestelmällisesti ja laadukkaasti toimitettu sekä eri julkaisukanavat huomioiva sisältö voidaan toimittaa lukijalle hallitusti. Kokonaisuutta täydentävät levikkijärjestelmän luokittelutieto asiakkaista ja ilmoitusjärjestelmän kyky kohdistaa ja jakaa markkinointi tarkasti kohderyhmille.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat