Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Koillissanomien nettisivujen uudistus lisäsi kävijämääriä

Koillissanomien nettisivut uudistuivat toimitukselliselta kannalta, mutta myös tekniikka niiden taustalla muutettiin. Käyttöön tuli Anygraafin Neo-toimitusjärjestelmän moduuli NeoDirect.

Koillissanomien nettisivut uudistuivat toimitukselliselta kannalta, mutta myös tekniikka niiden taustalla muutettiin. Käyttöön tuli Anygraafin Neo-toimitusjärjestelmän moduuli NeoDirect. Konsernin pitäytyessä edelleen Anygraafin edellisessä toimitusjärjestelmässä, Doriksessa, projektissa jouduttiin ottamaan huomioon paljon asioita, jotka puhtaassa Neo-ympäristössä ovat luontevasti liitettyinä yhteen jo valmiiksi.

Koillissanomien toimitussihteeri Risto Pikkupeura: ”Koillissanomien nettisivu-uudistus on tuonut digitaaliseen tarjontaamme uuden, runsaamman ulottuvuuden. Lukijoille on tarjolla entistä huomattavasti laajempi sisältö.

Uudistuksessa nivottiin yhteen perinteinen Doris, ilmoitusjärjestelmä AProfit, levikin ja sähköisten aineistojen maksullisen jakelun hallintajärjestelmä CProfit sekä NeoDirect. Tämä tiedettiin jo aloittaessa haastavaksi, mutta asiakkaan ehdottomasti halutessa pitäytyä hyväksi koetussa Doris-järjestelmässä, projektiin lähdettiin. Anygraaf näkee asiakkaat strategisina kumppaneina – ”Your Strategic Media Solution Partner”. Kun sivuston julkaisemista suunnitellessa todettiin, että maksumuurin käyttöönoton edellytykset ovat vielä järjestelmien integraation ja avainhenkilöiden koulutuksen osalta kesken, päädyttiin aikataulumuutokseen. Sivut kuitenkin avattiin, ja kävijämäärät ovat olleetkin odotusten kaltaiset, jopa suuremmat. Seuraava vaihe on muuttaa osa sisällöstä maksulliseksi. ”Koillissanomien media-alan osaaminen ja tuntemus ovat olleet tässä projektissa Anygraafille iso osa projektin etenemistä. Olemme saaneet hyvää oppia paikallislehden järjestelmien ja sisällön maksullisuuden toteuttamisesta projektin aikana”, toteaa Anygraafin tuotepäällikkö Harri Taskinen.

”Uudistus on toteutettu aiemmin konsernin toisessa lehdessä, joten osasimme varautua aikatauluongelmiin, mutta emme riittävästi. Jouduimmekin julkaisemaan sivuston keskeneräisenä. Projektin aikana totesimme, että media-alan työskentelyprosessin tuntemuksemme tukee projektia ja panostimme siihen enemmän kuin olimme suunnitelleet,” muotoilee Risto Pikkupeura asiaa asiakkaan näkökulmasta.

"Sivusto on raikkaan näköinen ja sisältöä on runsaasti. Ulkoasu mukautuu eri tilanteissa joustavasti selainruudun koosta tai laiteesta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta. Erityisesti matkapuhelinkoossa sivustoa on helppo selailla ja lukea. Tämä on tärkeää ja siihen on panostettu, koska juuri matkapuhelin on se väline, jota yhä enemmän käytetään uutisten lukemiseen”, Harri Taskinen kuvailee uudistusta ja jatkaa: ”Toimitus joutuu valitettavasti käyttämään useampia ohjelmistoja kunnes koko järjestelmä yhtenäistyy konsernitasolla, mutta toisaalta integroitu, kaikki julkaisukanavat huomioiva, ratkaisu on viisas, vaikka olisi työläskin aluksi, koska ajan mittaan hyvin järjestetty ja rikas sisältö alkavat toimia toimituksenkin eduksi.”

Risto Pikkupeura: "Toimituksen työskentelyn kannalta uudet toiminnot ovat olleet ainakin aluksi opettelua vaativia. Muutamien yksittäisten toimimattomuuksien ratkaisuun on myös kulunut aikaa ja resursseja. Hienoa on se, että asiakasrajapinnassa sivut on todettu toimiviksi.”

Yhteisenä tavoitteena on, että sivusto saadaan toimimaan kokonaisuudessaan muutaman kuukauden sisällä.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat