Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin Neo Books by Anygraaf käyttöön sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaali- ja terveysministeriö tehostaa julkaisujen toteuttamisen suunnittelua ja hallintaa ottamalla käyttöön Anygraafin Neo Books -järjestelmän. STM liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestelmään. THL:n julkaisutiimi vastaa oman julkaisutuotantonsa lisäksi myös STM:n julkaisujen valmistamisesta ja erityisesti niiden aikataulutuksen ja aineiston liikkumisen hallinnasta.

Neo Books kirjankustantajille

Anygraaf Neo Books on median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kirjankustantajille.

Julkaisuun liittyvät tiedot (esim. ISBN, formaatti, painosmäärät, kirjastoluokka, jne) ovat aina saatavilla. Asiakaskohtaisesti räätälöitävistä näkymistä tarvittava tieto löytyy nopeasti jokaiselle tietoja tarvitsevalle. Visuaalinen projektikalenteri antaa kertasilmäyksellä selkeän yleiskuvan töiden etenemisestä. Julkaisemisen eri vaiheet on helppo aikatauluttaa.

Järjestelmästä luodut raportit ja yhteenvedot on edullista jakaa html-muodossa laajallekin käyttäjäryhmälle tai siirtää esimerkiksi Excel-ohjelmaan jatkokäsiteltäväksi. Työvaiheisiin liittyvät hälytykset voidaan lähettää halutuille työryhmän jäsenille sähköpostilla tai tekstiviestinä. Käyttäjähallinnalla rajataan julkaisujen näkymistä eri käyttäjille. Julkaisuun voidaan liittää dokumentteja kuten kustannussopimus, tiivistelmäteksti, kannen mainoskuva, haluttaessa vaikka koko käsikirjoitus.

Sosiaali- ja Terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Ministeriön tehtävänä on

* edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä

* edistää terveellistä työ- ja elinympäristöä

* turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut

* turvata kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa

* edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL aloitti toimintansa 1.1.2009, kun Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät.

THL:n tehtävänä on

- väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen

- sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

THL palvelee asiantuntijatiedolla niin valtionhallinnon ja kuntien päätöksentekijöitä, alan toimijoita, tiedeyhteisöä kuin kansalaisiakin. Yksi keskeinen tehtävä on tukea kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. THL:n tuottaman tiedon avulla voidaan seurata ja parantaa palvelujen saatavuutta, laatua, tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

THL:n kotipaikka on Helsinki. Sillä on yksiköt myös Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Laitoksella on noin 1 300 työntekijää. THL toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Anygraaf – kattaa kaikki mediat

Anygraaf Oy on suomalainen ohjelmistotalo, jolla on vahva kokemus median sisällön suunnittelun ja hallinnan järjestelmistä sekä ilmoitus- ja tilaajahallinnan tuotannon kokonaisuuden tarpeista. Ohjelmistot on suunniteltu ja tehty huomioiden monikanavaisuuden vaatimukset ja eri jakelukanavat.

Tuotekehityksen, myynnin ja tuen parissa työskentelee Euroopassa noin 80 henkilöä, joista lähes puolet Suomessa. Anygraaf Oy on kokonaisuudessaan henkilökunnan omistuksessa. Kaikki kehitystyö tapahtuu Suomessa.

Anygraaf kehittää järjestelmiä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lisätietoja

Julkaisusuunnittelija Mervi Pyykkönen, Sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 09 160 73 123, mervi.pyykkonen@stm.fi

Julkaisupäällikkö Maria Kuronen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), puh. 020 610 8743, maria.kuronen@thl.fi

Tuotepäällikkö Harri Taskinen, Anygraaf Oy, puh. 040 1971 091, harri.taskinen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat