Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Edita Publishing Neo Books by Anygraaf käyttäjäksi

Edita Publishing Oy ottaa käyttöön Neo Booksin ja kehittää projektihallinnan menetelmiä yhdessä Anygraafin kanssa.

Edita Publishing ottaa Neo Booksin aluksi käyttöön oppikirjojen toimituksellisen työn suunnittelussa ja seurannassa. Anygraaf näkee Edita Publishingin oivallisena kumppanina, jolla on monimuotoinen organisaatio ja pitkä kokemus kirjojen kustantamisesta.

Edita Publishing

Edita Publishing Oy kustantaa asiakkaan osaamista ja kilpailukykyä parantavia korkealaatuisia tietosisältöjä ammatti- ja opetuskäyttöön sekä kuluttajille suunnattua yleistä tietokirjallisuutta.

Edita Publishing julkaisee vuosittain noin 350 teosta. Tuotanto painottuu yhteiskuntaan, juridiikkaan, yritystietoon, historiaan, terveyteen ja hyvinvointiin, matkailuun ja harrastuksiin sekä oppimateriaaleihin.

Perinteisiä julkaisuja edustavat mm. Virallinen lehti, Julkiset hankinnat -lehti ja Suomen säädöskokoelma. Kustantamon kokonaistarjontaan kuuluvat myös tilausjulkaisut, lomakkeet ja koulutuspalvelut sekä laajat talouden ja juridiikan sähköiset tietopalvelut.

Anygraaf Neo

Neo on Anygraafin uuden sukupolven järjestelmä: näkymä toimitukselliseen työhön ja työskentelyyn ja erinomainen työkalu sekä suunnitteluun että toteutukseen. Neo on kehysjärjestelmä, jolla hallitaan ja hallinnoidaan toimituksellista kokonaisuutta. Siihen kuuluvat dokumentit ja sisällöt, toimituksen resurssit, tapahtumakalenteri, ideat, suunnitelmat ja suunnittelu, projektit sekä erilaiset vaihtuvat tilanteet.

Anygraaf Neo Books on median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kirjankustantajille.

Neo Books ja projektinhallinta

Neo Books -järjestelmä sisältää visuaalisen projektikalenterin. Projekteja voidaan tarkastella kalenterissa, jossa työn eri vaiheet on kuvattu havainnollisilla palkeilla. Aikataulu on helppo hahmottaa, ja tarvittavat muutokset voi tehdä helposti palkkeja venyttämällä tai siirtämällä. Projektikalenterin näkymään voi valita tarkasteltavat projektit ja julkaisut ja nähdä niiden aikataulujen yhteensopivuuden yhdellä silmäyksellä. Järjestelmä antaa myös julkaisun kokonaistilanteesta kuvan joko vihreällä tai punaisella liikennevalolla.

Neo Books hallitsee myös julkaisuihin liittyvät metatiedot. Monipuoliset raportit ja automaattiset hälytykset eri työvaiheista helpottavat projektin seurantaa ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin on helppo puuttua ajoissa. Projektin läpinäkyvyys organisaatiossa lisääntyy ja tarvittavat tiedot ilmestyvästä julkaisusta on helppo jakaa oikeille henkilöille.

Projektikalenteriin yhdistetään tieto käytössä olevista henkilöresursseista. Resurssien hallintaan voidaan käyttää Anygraafin Shift-ohjelmaa. Shift ottaa huomioon viikonloput, arkipyhät ja haluttaessa myös henkilökohtaiset poikkeukset, kuten lomat ja esimerkiksi lyhennetyn työajan. Myös mahdolliset freelancer-resurssit voidaan hallita Shiftin ja Neo Booksin avulla. Shiftiä on helppo hallita selainkäyttöliittymän kautta.

Kun resurssitieto yhdistetään Neon projektikalenteriin, saadaan projekteille kasvot. Julkaisuihin liitetään tekijät ja saadaan välitön palaute siitä, onko suunniteltu aikataulu mahdollinen. Jos aikataulua joudutaan muuttamaan tai Shift viestittää esimerkiksi sairauslomista, antaa Neo selkeän varoituksen uhkaavasta resurssi- ja aikatauluongelmasta ja tilanne voidaan korjata.

Sarjan seuraava julkaisu on helppo aikatauluttaa käyttäen hyväksi edellistä hyvin suunniteltua ja resursoitua julkaisua. Jopa sama työryhmä voidaan kopioida halutulle aikajaksolle tekemään myös seuraava julkaisu. Neo Books tarkistaa kaikkien aikataulut ja huomauttaa mahdollisista vaikeuksista sovittaa aikataulu haluttuun ilmestymispäivään ja käytettävissä oleviin resursseihin.

Lisätietoja

Toimituspäällikkö Pälvi Myyry, Edita Publishing, puh.020 450 24933, palvi.myyry@edita.fi

Tuotepäällikkö Harri Taskinen, Anygraaf Oy, puh. 040 1971 091, harri.taskinen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat