Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Haaga-Helian tuleville journalisteille Neo by Anygraaf työkaluksi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelma ottaa käyttöön Neo by Anygraaf. Opettajakunta kouluttautuu ja integroi Neon opetuksen osaksi keväällä 2012, ja opetuskäyttöön Neo-järjestelmä otetaan syyslukukaudella 2012. Neon myötä toimittajien koulutus saa uudet, ajanmukaiset työkalut.

"Toimitusjärjestelmän avulla pystymme entistä paremmin luomaan kirjoittamisen ja visuaalisen journalismin kursseistamme ikään kuin toimitussimulaattoreita ja myös yhdistämään nämä kurssit entistä paremmin toisiinsa. Nimenomaan Neo tuo aivan uusia työvälineitä jutun suunnittelun ja moniversioisuuden tueksi. Neo oli meille luonteva valinta siksikin, että Anygraafin toimitusjärjestelmiä käytetään niin laajasti Suomen toimituksissa. Neo tuo näin uusia mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön”, sanoo Haaga-Helian toimittajakoulutuksen koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi.

Neo-järjestelmään tulee Haaga-Heliassa monipuoliset suunnittelutyökalut, työnkulun ohjaus, ulkopuoliset liitännät ja etätyömahdollisuus, arkistot sekä sivunsuunnitteluohjelmisto Planner ja taittoliitäntä Adoben InDesign CS5.5:een. Myös Lingsoftin Neoon integroitu oikoluku- ja kielenhuolto-ohjelmisto asennetaan Haaga-Helialle opetuskäyttöön.

Haaga-Helian nelivuotisessa journalismin koulutusohjelmassa opiskelee noin 240 opiskelijaa. Talouspainotteinen toimittajakoulutus keskittyy erityisesti kirjoittavien toimittajien koulutukseen. Viime syksynä hakijoita journalismin koulutusohjelmaan oli lähes 1300, joiden joukosta tammikuussa aloittavaan ryhmään valittiin 40 opiskelijaa. Valmistuneet työllistyvät etenkin printti- ja online-toimituksiin.

Ammattikorkeakouluista vain Haaga-Heliassa ja Turun ammattikorkeakoulussa on journalismin koulutusohjelmat.

Haaga-Helia, Journalismin koulutusohjelma

Lisätietoja

Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi, Haaga-Helia, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

Markkinointipäällikkö Sanna Virtanen, Anygraaf Oy, puh. 040 717 5603, sanna.virtanen@anygraaf.fi.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat