Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Kansalliskirjasto kehittää sanomalehtien sähköistä luovutusta – Anygraaf vahvasti mukana

Kansalliskirjaston Comellus-hankkeessa luodaan uutta osaamista ja uusia ratkaisuja painettujen julkaisujen pitkäaikaissäilytykseen. Projektissa mukana olevien Länsi-Savon ja Etelä-Suomen Sanomien toimitusjärjestelmätoimittaja Anygraaf on vahvasti mukana kehitystyössä.

Kansalliskirjaston Mikkelissä sijaitsevassa digitointi- ja konservointikeskuksessa on käynnistetty kolmivuotinen projekti, jonka aikana kehitetään sanomalehtien sähköisen luovutuksen ja arkistoinnin tuotantoprosessi ja mallinnos. Comellus-hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR/Vipuvoimaa EU:lta), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin kaupunki ja Kansalliskirjasto.

Laki edellyttää kulttuuriaineiston tallentamista

Laki kulttuuriaineiston tallettamisesta ja säilyttämisestä edellyttää, että valmistajat, julkaisijat tai maahantuojat toimittavat Kansalliskirjastolle ns. vapaakappaleet kaikesta Suomessa julkaisemastaan aineistosta, kuten kirjoista, lehdistä, äänitallenteista, nuoteista ja erilaisista pienpainatteista. Sanomalehtien luovutuksesta huolehtivat kirjapainot, joilta Kansalliskirjasto saa kaikki lehdet alkuperäisenä paperiaineistona.

Sanomalehtien sähköisen luovutusprosessin kehittämisestä hyötyvät vapaakappaletoiminnan molemmat osapuolet. Kirjastopalvelujen näkökulmasta hankkeessa on merkittävintä se, että sähköisinä tallenteina sanomalehdet tarjoavat eri alojen tutkijoille ja muille tiedontarvitsijoille entistä helpommin saavutettavia, helppokäyttöisiä lähdeaineistoja.

Comellus-hankkeen yhteistyökumppanit

Kansalliskirjaston yhteistyökumppaneita Comellus-hankkeessa ovat sanomalehti Länsi-Savoa kustantava Etelä-Savon Viestintä Oy sekä Etelä-Suomen Sanomia kustantava Esan Kirjapaino Oy. Projektissa Länsi-Savon ja Etelä-Suomen Sanomien luovuttamista pdf-muotoisista lehdistä tulostetaan erittäin säilyvä mikrofilmi ja vanhojen digitoitujen vuosikertojen metatietoja (so. kuvailutietoja) rikastetaan. Lisäksi pyritään siihen, että aineisto olisi verkossa mahdollisimman helppokäyttöistä.

Anygraaf luontevasti mukana projektissa

Projektissa luodaan luotettavat ja vaivattomat tavat siirtää sanomalehtiaineiston metatietoja Kansalliskirjaston järjestelmään. Anygraafin tuntemus toimialasta ja sanomalehtijärjestelmien osaaminen tuo projektiin lisää käytännön toteutuksia ja konkreettisia tuloksia. Projektin aikana voidaan tarvittaessa muokata järjestelmiä vastaamaan arkistoinnin tarpeita ja ennen kaikkea varmistaa, että jo kertaalleen kustantajan järjestelmään tallennettu tieto siirtyy Kansalliskirjaston järjestelmään ajastetusti, automaattisesti ja varmasti.

Anygraafilla on Suomessa huomattava markkinaosuus sanomalehtien ja aikakauslehtien järjestelmissä. Anygraafin tavoitteena on luoda toimintamalli ja metatietomäärittely, joka palvelee mahdollisimman laajasti kustannusalaa. ”Comellus-projektissa pääsemme tekemään Kansalliskirjaston ja pilottilehtien kanssa tärkeää määrittelytyötä, joka omalta osaltaan parantaa entisestään järjestelmiemme luotettavuutta ja tehokkuutta. Pyrimme ottamaan huomioon koko kustannusalan tarpeet ja muokkaamaan toimintamallit niin, että ne palvelevat kaikkia osapuolia. Myös aikakauslehtien ja kirjojen, kuten myös esimerkiksi valtionhallinnon kustannustuotteiden ja sähköisten julkaisujen tallennus on hyvin ajankohtainen asia”, kertoo Anygraafin kiinnostuksesta projektiin tuotepäällikkö Harri Taskinen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Matti Hosio, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. matti.hosio@helsinki.fi

Laboraattori Maria Sorjonen, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, maria.sorjonen@helsinki.fi

Tuotepäällikkö Harri Taskinen, Anygraaf, puh. 040 1971 091, harri.taskinen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat