Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Keskisuomalainen yhtenäistää ilmoitusjärjestelmänsä

Keskisuomalainen-konserni ja Anygraaf ovat solmineet sopimuksen AProfit-ilmoitusjärjestelmän käytön laajentamisesta Keskisuomalaiseen, Savon Sanomiin, Warkauden Lehteen sekä Maakunnan Sanomien julkaisuihin. Projektin tavoitteena on yhtenäistää konsernin ilmoitusmyynnin toimintaa sekä asiakkuuksien hallintaa. Projekti käynnistyy syksyllä ja valmistuu vuoden 2015 aikana.

"Ratkaisuumme vaikutti Keskisuomalaisen konserniin nykyisin kuuluvan Lehtiyhtymän ja Anygraafin pitkäaikainen yhteistyö AProfitiin pohjautuvassa konsernin pakettimyyntiä tukevassa ilmoitusjärjestelmäratkaisussa. Konsernin kattavalla yhtenäisellä ilmoitusjärjestelmän avulla pyrimme palvelemaan asiakkaita aiempaa paremmin. Järjestelmä mahdollistaa uudenlaisen, asiakkaan paremman huomioivan toimintatavan, kun kaikkien konsernilehtien asiakkuudet voidaan hallita yhdestä yhteneväisestä tietokannasta. ", kertoo Keskisuomalainen-konsernin myyntijohtaja Erkki Summanen.

"Anygraafin osalla kyse on merkittävästä asiasta. Keskisuomalaisen ja Lehtiyhtymän asiakastietokanta on ehdottomasti Suomen suurimpia, ja konsernin nykyinen laajuus ja sen mukanaan tuomat haasteet edesauttavat AProfitin jatkokehitystä", kertoo Anygraafin toimitusjohtaja Hannu Inberg.

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen on maan viidenneksi suurin sanomalehti ja Keski-Suomen johtava media. Keskisuomalainen tavoittaa paperilehdellä ja sähköisillä versioillaan yhteensä noin 220.000 lukijaa. Keskisuomalainen on Suomen vanhin ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti. Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja on Pekka Mervola ja varapäätoimittaja Inkeri Pasanen. Lehti kuuluu Keskisuomalainen Oyj:hin.

Savon Sanomat

Savon Sanomat on Kuopiossa ilmestyvä 7-päiväinen sitoutumaton sanomalehti, jonka päälevikkialuetta ovat Pohjois-Savo ja Etelä-Savon pohjoisosat. Savon Sanomat tavoittaa painetuilla ja sähköisillä versioillaan noin 200.000 lukijaa. Savon Sanomien päätoimittaja on Jari Tourunen. Lehti kuuluu Keskisuomalainen Oyj:hin.

Lisätietoja

Myyntijohtaja Erkki Summanen, Keskisuomalainen Oyj, erkki.summanen@keskisuomalainen.fi

Toimitusjohtaja Hannu Inberg, Anygraaf Oy, puh. 0424 2217 400, hannu.inberg@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat