Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Seisomassa Jaana Vartiainen, Sirpa Koskinen, Timo Nieminen, Merja Saarti, Raisa Lindgren ja Kirsi-Marja Kokkonen (Keskisuomalainen Group, myöhemmin KSML). Keskirivissä Arto Miettinen (KSML), Tapio Nuutila (Anygraaf), Harri Polvinen (KSML), Mika Aalto (Anygraaf) Eturivissä Tuula Kempas, Marja Hyökki (KSML), Jussi Ylitalo (Anygraaf), Merja Listokorpi ja Juha-Pekka Suhonen (KSML)

Kustannustehokkuutta yhtenäisillä järjestelmillä

Keskisuomalainen-konserni on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja. Konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 17 paikallislehteä, 22 kaupunkilehteä sekä aikakausi- ja asiakaslehtiä. Konserni haki toimintansa tueksi järjestelmää, joka mahdollistaa konsernin medioiden vapaan paketoinnin, niin että medioita voidaan myydä ristiin niin, että asiakkaalle lähtee vain yksi lasku.

”Konsernissamme oli jo ennestään käytössä Anygraafin AProfit-ilmoitusjärjestelmä ja NeoIH – valmistuksenhallinta Etelän yksikössä, sekä Doris- tai Neo-toimitusjärjestelmät käytännössä kaikkien lehtien printtituotannossa. Integroimalla AProfit-ilmoitusjärjestelmän näihin tuotteisiin, saimme kokonaisprosessin entistä sujuvammaksi. Myös Anygraafin tukipalvelut olivat ennestään hyväksi koettuja”, sanoo Keskisuomalainen Oyj:n myynnin tietojärjestelmien projektipäällikkö Anna-Maija Lyytinen.

Strateginen kumppani

Anygraafilla on pitkä kokemus media-alalta ja yhteistyöstä Keskisuomalainen-konsernin kanssa, jolloin toimintatavat ja keskustelukumppanit ovat ennestään tuttuja. Anygraaf on toteuttanut aktiivisesti projektin aikana nousseita kehitystoiveita.

Konsernin kahdessa yksikössä oli ennestään AProfit käytössä 31 lehdessä. Keskisuomalainen lähti kuitenkin rakentamaan konsernijärjestelmäksi täysin uuden version uudelle keskitetylle palvelimelle. Aiemmasta ilmoitusjärjestelmästä ja kuudelta eri palvelimelta on kevään 2015 aikana rakennettu 17 lehdelle tuotteet ja tuotu asiakkuudet kontakteineen ja tilastoineen. Jatkuva kehitystyö digin osalta sekä myynnin tehokkaisiin työkaluihin panostus vahvistaa AProfitin roolia monimedian kokonaisratkaisuna.

Keskisuomalaisen käyttöönotot ovat sujuneet yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Niissä on pyritty siihen, että toiminta lukuisten tuotteiden kanssa on myynnille ja ylläpidolle sujuvaa. Haasteellisin osuus on monesta eri kannasta tuodun asiakkuuden yhdistäminen yhdeksi. Käsityötä joudutaan tekemään etenkin asiakkaan yhteystietojen ja luokittelujen ajan tasalle saattamiseksi. Tähän AProfit tarjoaa hyvät työkalut.

”Jatkamme syksyllä 11 lehden rakentamisella sekä jo AProfitissa olleen 30 lehden integroimisella konsernin järjestelmään. Lisäksi ohella rakentuu kahden ison maakuntalehden tabloid-formaatti näiden vaihtaessa broadsheetistä tabloidiin. Tämän muutoksen jälkeen kaikki konsernin sanomalehtituotteet ovat tabloid-kokoisia ja saamme tuotemoduloinnin edut myynnin käyttöön”, Lyytinen sanoo.

Kaikki asiakkuudet yhdessä järjestelmässä

Kaikki asiakkuuteen liittyvät tapahtumat ovat nyt samassa työkalussa. Yhden kampanjakokonaisuuden varaaminen yhdellä kertaa, materiaalien liittäminen varauksille, ilmoitussijoittelu, asiakkaan tuotekohtaiset sopimukset, asiakkaiden luokittelu, kontaktit, raportit sekä markkinointiin liittyvät toiminnot tehostavat prosessia.

”Myös pakettimyynti on helpottunut - jo nyt varaaminen onnistuu yhdeltä luukulta. Asiakkaan kokonaistilannetta päästään jatkossa seuraamaan konsernitasolla ja se tuo uusia ratkaisumahdollisuuksia myynnin organisoitumiseen sekä alueellisesti että konsernitasolla. Materiaalin kulku, seuranta ja valmistaminen sekä ruuhkatilanteiden tasaaminen konsernin eri toimipisteiden on välillä sujuvaa”, toteaa Lyytinen.

Neo tuo ryhtiä ja tehokkuutta

Sanomalehtikonsernissa prosessien on toimittava luotettavasti, viestinnän on oltava selkeää ja asioiden löydyttävä helposti. Keskisuomalainen-konsernin kahdessa suurimmassa maakuntalehdessä on käytössä Neo, jonka avulla toteutetaan yhteistyötä muun muassa juttu- ja sivuvaihdossa kahden konsernin ulkopuolisen maakuntalehden kanssa. Neo on tuonut tekemiseen ryhtiä, läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja lisää tehoja. Kiinnostusta Neon käyttöönottoon Doris-järjestelmän tilalle on myös muissa konsernin lehdissä. Tulevaisuudessa kaikki ilmoitusvalmistus on tarkoitus saada samalle palvelimelle jolloin kolme toimipistettä, Tuusula, Kuopio ja Jyväskylä, pystyvät ruuhkatilanteissa tasamaan sujuvasti kuormaa.

”Meillä oli kirkkaana kuva mielessä ja malli askarreltuna A3:lla. Anygraaf kuunteli ja räätälöi ohjelman tarpeidemme mukaan. Samalla saatiin käyttöliittymä nykyaikaan. Järjestelmään tarvittiin paljon kehitystyötä, mutta jo puolen vuoden päästä ensimmäisestä tapaamisesta saimme aloittaa testit”, Lyytinen sanoo.

”Materiaalin ja statusviestien kulku AProfitin ja Neon välillä on reaaliajassa. Tällöin ihmettely eri osastojen välillä vähenee ja jokainen voi keskittyä omaan työhönsä. Neossa pystyttiin ratkaisemaan myös hakutoiminnot uudella tavalla ja luomaan ennakkonäkymiä”, Lyytinen jatkaa.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat