Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Lehtiyhtymä otti ennakoivan taiton käyttöön kolmessa lehdessä kolmessa kuukaudessa

Suomen Lehtiyhtymä on ottanut käyttöönsä Anygraafin ennakoivan taiton työnkulun pääkapunkiseudun kaupunkilehdissään Helsingin Uutiset, Länsiväylä ja Vantaan Sanomat. Projekti, johon sisältyy myös Anygraafin suunnitteluohjelmisto Jobin ja työvuorojärjestelmä Shiftin käyttöönotto, toteutettiin kolmessa kuukaudessa.

- Ennakoivan taiton projekti on toteutunut täysin ennakkosuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuuden toimivuus kuitenkin punnitaan vasta, kun kaikilla Lehtiyhtymän lehdillä on yhteneväinen tuotantotapa, mikä mahdollistaa sisältöjen yhteiskäytön ja joustavan muokkaamisen kunkin lehden omiin tarpeisiin, kommentoi yhtymän Kaupunkilehdet-liiketoimintaryhmän toimitusjohtaja A.-P. Pietilä.

- Lehtiyhtymä julkaisee 23 sanomalehteä, joissa useissa on alue- ja osapainoksia. Viikoittain tuottettavat sivumäärät ovat suuria ja sisällön hallinta on vaativa tehtävä, sillä lopulliset sivumäärät vahvistetaan taittopäivän aamuna. Haluamme suunnitella sisältöjämme aikaisempaa paremmin, jakaa työtehtävät toimittajille aikaisempaa tasaisemmin ja tuottaa sisällöt mahdollisimman pitkälle jalostettuina ennen teknistä sivutaittoa. Sivujen geometrian uudenlaisella suunnittelulla haluamme vaikuttaa myös ulkoasuun, kuten juttujen pituuteen ja lisätietolaatikoiden julkaisemiseen. Samassa yhteydessä myös moduloimme ilmoituskoot ja juttujen tilavaraukset joustavan ja nopean sivunvalmistuksen takaamiseksi, kertoo Pietilä.

Lehtiyhtymä käynnisti projektinsa pääkaupunkiseudun suurista kaupunkilehdistä, jotka ilmestyvät kahdesti viikossa. Helsingin Uutisista tehdään neljä aluepainosta, joilla on lisäksi kolme osapainosta. Länsiväylästä ja Vantaan Sanomista tehdään kummastakin kahta aluepainosta. Viikoittain taitettava sivumäärä ylittää reippaasti 200.

- Tarkoituksemme on laajentaa ennakoiva taitto ensi syksynä Turkulaiseen, Tamperelaiseen, Seinäjoen Sanomiin, Jyväskylän kaupunkilehteen, Kuopion kaupunkilehteen, Lappeenrannan Uutisiin ja Imatralaiseen.

Seitsemän lehteä samassa keskuspöydässä

Projektin käytännön ohjauksesta ja koulutuksesta vastannut uutispäällikkö Silja Tenhunen kertoo, että kaupunkilehtien toimintaympäristö ja tuotantotapa asettivat omat haasteensa ennakoivalle taitolle.

- Kaupunkilehti on rakenteeltaan erilainen kuin tilattava sanomalehti. Toimituksellisen aineiston osuus on lehdestä 40-60 prosenttia ja sivumäärät vaihtelevat 10 sivusta 36 sivuun. Myös tekoprosessi on tehokas ja joustava: lopulliset sivumäärät lyödään lukkoon vasta taittoiltapäivänä.

- Lisäksi emme tee vain kolmea, vaan seitsemää lehteä samassa keskuspöydässä: Helsingin Uutiset on jaettu neljään alueelliseen lehteen, Vantaan Sanomat kahteen, Länsiväylä on yksi lehti. Kaikissa näissä on lisäksi säännöllisesti alueellisia vaihtosivuja; esimerkiksi Helsingin Uutisten etelän painoksessa julkaistaan vaihtosivuja Töölöön, Kallioon ja kantakaupunkiin. Siksi esimerkiksi ennakoivan taiton käyttöönottoviikolla lehtiin tulostettiin maanantaina 114 sivua ja torstaina 232 sivua. Sivuista teemme noin 80 prosenttia ennakoivalla taitolla.

Koska ennakoiva taitto lähtee nimenomaan lehden sisällön, tilankäytön ja ulkoasun suunnittelusta, työtavan ja siihen oleellisesti liittyvien sivumallien suunnittelun oli Tenhusen mukaan lähdettävä täysin erilaisista lähtökohdista kuin päivälehdissä.

- Kokonaisten sivujen ja osastojen sijasta lähdimme rakentamaan lehtiin konseptia, jossa toimituksellinen tila ja ilmoitustilat on mahdollista moduloida niin, että niiden - samoin kuin samaan tilaan istuvien taittotapojen - vaihtaminen on joustavaa lehden sivumäärän ja ilmoitusprosentin mukaan vielä taittopäivänäkin, vaikka samaan aikaan journalistista sisältöä suunnitellaan ja tehdään paljon pitkäjänteisemmin.

Miten ennakoivan taiton sekä Jobin ja Shiftin käyttöönotto on sujunut?

- Ennakoivaa taittoa, Jobia ja Shiftiä ovat käyttäneet tähän mennessä pääosin seitsemänpäiväiset sanomalehdet. Jo tässä vaiheessa välineet ovat kuitenkin osoittautuneet kehityskelpoisiksi myös meillä; niistä on mahdollista räätälöidä myös pienille toimituksille, mutta suurille kokonaissivumäärille ja pienelle, mutta tehokkaalle keskuspöydälle soveltuvaa tekniikkaa.

- Lehtien viimeistely eli perinteinen taittovaihe on nopeutunut heti. Tämä korostuu varsinkin Helsingin Uutisissa, jossa tehdään samaan aikaan neljää tiloiltaan ja usein myös kokonaissivumäärältään erilaista lehteä kaupungin eri osiin. Neljä osapainoslehteä taitetaan jo nyt lähes samassa ajassa kuin aikaisemmin yksi.

Mitä etuja näet itse, että ennakoiva työnkulku tulee teille antamaan?

- Ennakoiva taitto nopeuttaa taittoa, mutta suurin etu syntyy suunnittelusta ja ulkoasun selkiytymisestä. Aineistoa on näppärä siirtää seuraavaan lehteen tai eri lehtien välillä, kun se onkin moduloitu erilaisiin artikkeligeometrioihin, ei vain sivugeometrioihin, jotka vaativat aina vakiokokoisen tilan saati ilmoituksettoman sivun.

- Tämä auttaa myös rytmittämään lehden tekoa sen mukaan, kuinka paljon väkeä on töissä ja mitä erikoistuotteita, kuten teemoja tai aluesivuja, lehtiin on tulossa. Tämä on kaupunki- ja paikallislehdille erittäin tärkeää. Konsernitasolla ennakoiva taitto tulee ajan myötä helpottamaan myös yhteisen aineiston, kuten erikoissivujen, tekoa ja sivuvaihtoa.

- Lisäksi toimitukselliseksi välineeksi mielletystä työtavasta on mahdollisuus kehittää väline, joka auttaa merkittävästi myyntiä. Kun lehden tiloja suunnitellaan yhdessä viikkoja eteenpäin, kaikki hyötyvät tilanteesta - ja viime kädessä suurimman hyödyn saavat lukijat ja ilmoittajat.

Miten käyttäjät ovat ottaneet vastaan uuden työtavan?

- Vastaanotto on ollut kannustava. Myynti ja tuotanto ovat tukeneet toimitusta hypyssä. Toimituksessa työtapa, jossa juttu viimeistellään jo kirjoitusvaiheessa, on opittu nopeasti. Tämä lupaa hyvää ennakoivan taiton ja ennen kaikkea lehtien paikallisen sisällön kehittämiselle. Todellinen työhän alkaa tästä, sillä tekniikkaa ei kannata rakentaa tekniikan vuoksi. Tekniikka muuttuu uudistukseksi vasta, kun käyttäjät kokevat sen omakseen ja käyttävät - ja kehittävät - sitä sekä ottavat kaiken hyödyn irti ajasta, joka vapautuu suunnitteluun, ideointiin ja viimeistelyyn, kertoo Silja Tenhunen.

Helsingin Uutiset

jaetaan 230 000 kappaleen neljänä aluepainoksena Helsingissä.

Länsiväylä

jaetaan 119 000 kappaleen kahtena aluepainoksena Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonumella.

Vantaan Sanomat

jaetaan 89 600 kappaleen kahtena aluepainoksena Vantaalla.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja A.-P. Pietilä, Suomen Lehtiyhtymä, puh. 020 770 3373, a-p.pietila@lehtiyhtyma.fi.

Järjestelmäasiantuntija Svante Ahlroth, Anygraaf, puh.040 514 6866, svante.ahlroth@anygraaf.fi.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat