Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

NeoDirect - Digital first!

Julkaisijat haluavat toteuttaa ja tarjota asiakkailleen uusia julkaisukokonaisuuksia dynaamisesti ja helposti. NeoDirect on Anygraafin uusi ratkaisu välivaiheettomaan www-julkaisemiseen suoraan toimitusjärjestelmästä. NeoDirect ratkaisee monia nykyisen www-julkaisemisen ongelmia ja pullonkauloja. On aivan turhaa, ja ongelmallistakin, tuottaa useita kopioita samasta sisällöstä www-sivulle julkaistavaksi. Välittömästi, kun aineisto on julkaisuvalmis, se voidaan toimittaa NeoDirectillä asiakkaille ilman välikäsiä ja välivaiheita. NeoDirect poistaa työnkulusta turhat viiveet sekä tarpeen synkronoida ja konvertoida aineistoa eri järjestelmien välillä.

Älykäs välimuisti

Suurin innovaatio on palvelimen älykäs välimuisti (intelligent content cache). Koska asiakkaat hakevat sisältönsä suoraan samasta tietokannasta kuin mitä toimituksessa käytetään, minimoidaan palvelimen rasitusta välimuistilla. Älykäs välimuisti jakaa ajantasaista, ja eri laitteille optimoitua, sisältöä nopeasti ja järkevästi, ja julkaisun ulkoasu muodostuu vasta laitteessa lukuhetkellä.

Responsiivinen, optimoitu ja nopeasti päivittyvä ulkoasu

Koska sisältö ja ulkoasu on erotettu toisistaan täydellisesti, voidaan hyödyntää viimeisimpiä selainten ominaisuuksia: HTML5-, javascript- ja CSS-tekniikoita ulkoasun luomisessa erilaisille lukulaitteille ja selaimille. Älykäs välimuisti lähettää laitteelle järjestelmän automaattisesti optimoiman sisältöpaketin. Kuvat ja videot on jo järjestelmän toimesta mukautettu ko. laitteen vaatimuksiin. Ulkoasu ja sisältö mukautuvat responsiivisesti laitteen muotoon ja kokoon.

Sisällön helppo paketointi

Kun www-julkaiseminen on saumaton osa toimitusprosessia, voidaan sisältöjä paketoida ja julkaista ulkoasullisesti eri muodoissa helposti. Lisäksi tämä järjestelmien saumattomuus voidaan ajatella myös kaupalliselta kannalta: kun sisältöpaketin muodostaminen on vaivatonta, voidaan paketointi tehdä ilman erillistä teknistä henkilöstöä toimituksen voimin, kustannustehokkaasti ja nopeasti. Uuden julkaisun tekemiseen käytetty aika lasketaan mieluummin tunneissa kuin päivissä tai kuukausissa! Paketoinnissa voidaan myös huomioida viimeiseen saakka lukijaprofilointi, ja muodostaa julkaisut jopa yksilötasolle asti räätälöityinä sisältökokonaisuuksina.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat