Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Sanoma Lehtimediaan Anygraafin ilmoitusjärjestelmä sekä levikki- ja jakelujärjestelmä

Sanoma Lehtimedia ottaa syksyn 2014 aikana käyttöön Anygraafin AProfit- ja CProfit -järjestelmät. Sanoma Lehtimedian siirtyessä Länsi-Savo -konsernin tytäryhtiöksi järjestelmien ja asiakaskannan yhtenäistämisen tarve nousi luonnollisesti esille. Yritysten yhdistetty asiakaskanta tulee olemaan yksi Suomen laajimpia. Yhdistymisen jälkeiset tiiviisti aikataulutetut IT-projektit ovat haastavia, mutta Sanoma Lehtimedia halusi myös Anygraafin järjestelmät nopeasti käyttöön. "Saamme järjestelmien vaihdolla työkaluja myyntiorganisaation uusiin haasteisiin", kertoo Sanoma Lehtimedian kehitysjohtaja Lasse Palminen.

"Etelä-Savon Viestinnän ja Sanoma Lehtimedian yhdistetty asiakastietokanta luo hyvän pohjan myyntityökalujen käytölle. Kaikkien osapuolten hyvät kokemukset yhteistyöstä luovat myös hyvän pohjan järjestelmien kehittämiselle vieläkin paremmiksi tulevaisuutta ajatellen", arvioi Anygraafin toimitusjohtaja Hannu Inberg.

Sanoma Lehtimedia Oy

Sanoma Lehtimedia Oy on Kaakkois-Suomessa toimiva sanomalehtiä kustantava mediayhtiö. Yhtiön kustantamia lehtiä ovat maakuntalehdet Etelä-Saimaa Etelä-Karjalassa, Kouvolan Sanomat pohjoisessa Kymenlaaksossa ja Kymen Sanomat eteläisessä Kymenlaaksossa. Lisäksi yhtiö julkaisee Uutisvuoksea Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven alueella sekä kaupunkilehtiä Vartti Kouvola ja Vartti Etelä-Karjala, ja matkailijoille suunnattua Fintourist-lehteä.

Lehtimedialla on myös sähköisiä palveluita: lehtien verkkopalveluiden lisäksi muun muassa verkkoilmoituspalvelut Fintourist.fi ja Ruokapaikka.

Etelä-Savon Viestintä Oy

Länsi-Savo-konserniin kuuluva Etelä-Savon Viestintä julkaisee Mikkelissä ilmestyvää Länsi-Savoa, Savonlinnassa ilmestyvää Itä-Savoa ja kahta kaupunkilehteä. Tämän lisäksi Länsi-Savo-konserniin kuuluvat paikallislehti- ja paikallisradioyhtiöt.

Uudessa kustannusyhtiössä yhdistyvät Länsi-Savo-konserniin kuuluva Etelä-Savon Viestintä, Sanoma Lehtimedia sekä Sanoman painot Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Länsi-Savo-konserni omistaa uudesta yhtiöstä kaupan jälkeen 51 prosenttia. Sanoma Media Finland Oy:n omistusosuus on 49 prosenttia. Esisopimuksessa Sanoma ja Länsi-Savo-konserni ovat sopineet, että uusi yhtiö siirtyy kokonaan Länsi-Savon omistukseen viiden vuoden kuluessa. Yhdistymisen ensimmäinen vaiheen on määrä olla valmis tammikuussa 2015.

Uuden yhtiön liikevaihto on noin 59 miljoonaa euroa. Se työllistää lähes 500 ihmistä.

Anygraaf

Anygraaf on julkaisijan kumppani strategisissa mediaratkaisuissa. Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta. Järjestelmäpaletti tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun aitoon ja kannattavaan monikanavajulkaisemiseen. Modulaarisuutensa ansiosta järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja tarpeen mukaan.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevatkin asiakkailta.

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Anygraafin oma strategia on pitää ketterä, täsmällinen ja nopea tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa.

AProfit

AProfit-monikanavailmoitusjärjestelmä on tehokas työkalu myynnin johtamiseen, ohjaamiseen ja seurantaan. AProfitilla hallitaan ilmoitusten varaustilanteet kaikissa julkaisukanavissa yksinkertaisista varauksista monipuolisiin pakettivarauksiin saakka. Selainpohjainen AProfit eSales -lisämoduuli tekee varausprosessista entistäkin tarkempaa, tehokkaampaa ja nopeampaa.

AProfit-ilmoitusjärjestelmä on suunniteltu kokonaisvaltaiseen ilmoitusliiketoiminnan ohjaamiseen. Se mahdollistaa ilmoitusasiakkuuksien tehokkaan hallinnan (CRM) sekä tuottaa monipuolisia ilmoitusliiketoimintaa tukevia raportteja.

CProfit

CProfit-järjestelmällä huolehditaan tilaaja-asiakkaiden ja tilattavien tuotteiden ylläpidosta sekä myynnin, markkinoinnin, laskutuksen ja reskontran tarpeista.

CProfit tarjoaa perinteisten tilaajapalvelutoimintojen lisäksi sähköisen asiakkuudenhallinnan toiminnot. CProfitin kannalta myytävät ja hallinnoitavat tuotteet voivat olla painettavia julkaisuja tai vaihtoehtoisesti sähköisiä palveluja kuten mobiilijulkaisuja tai www-sivujen lukuoikeuksia.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Lasse Palminen, Sanoma Lehtimedia Oy

Toimitusjohtaja Hannu Inberg, Anygraaf Oy, puh. 0424 2217 400, hannu.inberg@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat