Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Lasse Palminen

Seitsemän kuukautta, yli sata projektia

Fuusio Sanoma Lehtimedia ja Etelä-Savon Viestinnän kanssa loi yhden Suomen suurimmista mediakonserneista. Fuusion yhteydessä oli tärkeää saada yhdistettyä kummankin järjestelmät mahdollisimman nopeasti fuusion synergiaetujen realisoimiseksi.

Kaakon Viestintä Oy on 1.1.2015 perustettu kaakkoissuomalainen mediayhtiö, jolla on muun muassa maakunta- ja kaupunkilehtiä, useita verkkopalveluita sekä paino- ja varhaisjakeluliiketoimintaa.

Anygraaf on kokenut kumppani suurissakin järjestelmäprojekteissa. Toimialaosaaminen ja yhteensopivat tuotteet yhdistettynä projektiosaamiseen auttavat asiakkaita saamaan nopeasti parhaan mahdollisen tuoton investoinneilleen. Anygraaf on ennen kaikkea asiakkaittensa strateginen kumppani. Kun asiakkaiden järjestelmät toimivat ja he menestyvät, menestyy Anygraafkin.

”Fuusion yhteydessä päivitettiin Lehtimedian järjestelmät vastaamaan konsernissa yleisesti käytössä olevia järjestelmiä. Valinta oli helppo siksi, että kummallakin osapuolella oli pitkä historia Anygraafin kanssa. Sanomien puolella oli ollut käytössä Doris-toimitusjärjestelmä, jonka lisäksi oli hyviä kokemuksia CProfit-jakelujärjestelmästä. Ilmoituspuolella käytössä oli vanha Atex, joka oli tulossa elinkaarensa päähän. Luonnollinen valinta sen seuraajaksi oli Anygraafin AProfit”, Kaakon Viestinnän tietohallintojohtaja Lasse Palminen kertoo.

Tiukka aikataulu

Muutoksille asetettiin tiukka tavoiteaikataulu, joka asetti suuret vaatimukset niin tilaajan kuin toimittajankin asiantuntijaorganisaatiolle. Koko järjestelmien yhteensovittamisprojekti piti viedä läpi seitsemässä kuukaudessa. Projekti alkoi toukokuussa 2014 ja sisälsi 105 erillistä projektia.

Projektit saatiin maaliin vuodenvaihteeseen mennessä. Jokainen 10 tietohallintoihmisestä veti keskimäärin 10 projektia. Tällainen rypistys vaati osaamista ja johdolta sitoutumista projekteihin. Projektien nopea läpivienti tarkoitti vähemmän aikaa päällekkäisiä järjestelmiä ja näistä koituvia tuplakustannuksia.

”Onnistunut projekti lähtee avoimuudesta, kerrotaan toimittajalle mitä ollaan tekemässä ja mitä oikeasti halutaan, mikä on tavoite ja mikä on tärkeää. Yhteistyö Anygraafin kanssa sujui hyvin ja luottamus kumppaniin oli vahva”, toteaa Palminen.

”Luottamus syntyy siitä, että kumpikin pysyy siinä mitä on luvattu ja aikataulussa, mutta myös siitä, että toimittajapuoli ymmärtää mitä tarvitaan, vaikka kaikkea ei olisi määritelty pilkuntarkasti. Meidän tapauksessa projektien aikataulut ja kustannukset pitivät ja yhteistyömme Anygraafin kanssa on edelleen tukevalla pohjalla”, jatkaa Palminen.

Toimialaosaaminen avainasemassa

Toimialaosaaminen on ollut valttia nopeassa toteutusaikataulussa. Se, että Anygraafilla on pitkä kokemus ja näyttöjä toimialalta oli myös tärkeä yhteistyökumppanin valinnassa.

”Toimialaosaaminen oli elintärkeää meidän projektissamme. Anygraaf tuntee sanomalehden tekemisen läpikotaisin”, toteaa Palminen.

Nykyaikaiset järjestelmät ovat nykyään enemmän kuin kokoelma erilaisia tuotteita. Yhdessä ne muodostavat laajasti yhteensopivan, modulaarisen järjestelmän. Laajemmat kokonaisuudet voidaan sovittaa asiakkaan järjestelmiin myös pala kerrallaan.

Anygraafin järjestelmällä voidaan hoitaa useita eri tuotteita ja medioita. Järjestelmä on täysin avoin ja läpinäkyvä. Sen ansiosta resurssienhallinta on entistä tehokkaampaa ja sillä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Esimerkiksi Kaakon Viestinnän tapauksessa lehtien rakennesuunnittelu voidaan tehdä yhdessä paikassa, normaalisti kolmen lehden mutta joskus jopa yhdeksän lehden rakennetta tehdään samanaikaisesti.

Etua yhteensopivista järjestelmistä

”Meidän tapauksessa parasta Anygraafin järjestelmässä on se, että ilmoitusjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä on luotu toimimaan yhdessä. Haittaa ei ole myöskään jakelu- ja asiakaspalvelujärjestelmien kuulumisesta samaan tuoteperheeseen”, Palminen myhäilee.

Anygraafin strateginen kumppanuus on Palmisen mielestä täyttä totta.

”Kun kaikkien lehtien valmistus, mediatuotanto, asiakaspalvelu ja jakelu toimivat saman toimittajan järjestelmien päällä ja yhteistyö on hedelmällistä, sitä kutsuisin varsinaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi”, toteaa Palminen hymyillen.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat