Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

SEPA (Single Euro Payments Area)

Yhtenäinen euromaksualue SEPA (Single Euro Payments Area) tuo lukuisia muutoksia pankkiasiointiin sekä yrityksille että yksityishenkilöille (mm. laskutus, IBAN-tilinumerot, BIC-pankkitunnisteet, viitenumerot, suoraveloitukset).

Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki sekä Euroopan komissio ovat yhdessä luoneet yhtenäisen maksuliikennealueen SEPAn. Yhtenäisen euromaksualueen SEPAn tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen vai maiden välinen. Päämääränä on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. SEPA käynnistyi tammikuussa 2008 ja täydellinen yhtenäinen euromaksualue on tavoitteena vuoden 2010 loppuun mennessä. SEPA-palvelut otetaan Suomessa käyttöön vaiheittain siirtymäajan kuluessa.

SEPA-palveluita ovat:

* SEPA-tilisiirto

* SEPA-maksukortti

* SEPA-suoraveloitus

Kuinka SEPA vaikuttaa AProfitiin ja CProfitiin?

Yhtenäisen euromaksualueen SEPAn maiden välisessä rahaliikenteessä tulee käyttää SEPA-palveluita. Suomen sisällä tapahtuvassa maksuliikenteessä nykymallinen suoraveloitus poistuu 2010 lopussa (aikataulua ei ole vielä vahvistettu). Nykymalliset suoraveloitukset voidaan korvata eLaskulla (Finvoice) tai/ja SEPA-suoraveloituksella. SEPA-suoraveloituksen käyttöönotossa tulee ottaa huomioon se, että suoraveloitusilmoituksen pitää mennä asiakkaalle kaksi kuukautta ennen laskun eräpäivää.

Anygraafilla on hyvä valmius toimittaa AProfit- ja CProfit-asiakkaille tarvittavat moduulit ja muutostyöt sekä antaa lisätietoja tarvittavista sopimuksista mm. välittäjätahon (esimerkiksi Enfo, Itella, pankit) kanssa.

Ota yhteys Anygraafiin ja pyydä tarjous

profit@anygraaf.fi

Lähetämme paluupostissa tarkemman kuvauksen käytännön valmisteluista ja aikatauluista sekä asennusprojektin etenemisestä.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat