Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

AnyReader - sisällöt helposti ja automaattisesti mobiililaitteille

Media on murroksessa. Asiakkaiden mediakäyttäytymisen ymmärtäminen sekä oikeiden lähestymistapojen ja ansaintalogiikoiden löytäminen ja kehittäminen ovat haastavia tehtäviä. Jotta tässä tilanteessa voi menestyä, on valittava parhaat mahdolliset työkalut ja strategiset yhteistyökumppanit.

AnyReader on sovellus Apple-, Android- ja Windows Phone -tableteille ja älypuhelimille. Sisältöpaketti lähetetään järjestelmästä lukulaitteille, joissa AnyReader tuottaa laitteen kokoon ja muotoon sopivan ulkoasun. Älykkäiden ja mukautuvien taittopohjien ansiosta julkaisijan ei tarvitse tehdä erilaisia ulkoasuja jokaiselle laitteelle erikseen.

Mobiilijulkaiseminen integroituna toimitusjärjestelmään

AnyReader on Neo by Anygraaf -sisällönhallintajärjestelmän mobiilijulkaisemisen moduuli. Neon selkeissä, intuitiivisissa ja muokattavissa työtiloissa käyttäjät pystyvät hallitsemaan, tuottamaan ja julkaisemaan aineistoja kaikkiin kanaviin. ”Sisältö edellä” -ajattelutapa ohjaa tallentamaan kaiken sisällön järjestelmään siten, että se voidaan julkaista niin online-, mobiili-, tablet- kuin myös sosiaalisen median palveluihin – painettuja julkaisuja unohtamatta.

Neo johdattaa käyttäjät tuottamaan kaiken sisällön niin, että se liittyy haluttuun kokonaisuuteen. Metatieto – esimerkiksi kuviin, teksteihin, videoihin ja taittotiedostoihin liittyvä taustatieto – on myös arvokasta sisältöä. Paikkatieto, Internet-linkit, avainsanat, sosiaalisen median ja lukijoiden käyttäytymisen tilastot, jopa kilpailijatieto, joka liittyy eri sisältöelementteihin, tekevät mahdolliseksi tuottaa nopeasti sisältöpaketteja juuri sillä hetkellä ja siihen julkaisukanavaan, johon kuluttajat niitä haluavat. Kun kuluttaja on tottunut löytämään haluamansa sisällön luotettavasta paikasta ja totutun näköisenä, on hänen helpompi palata samaan paikkaan yhä uudelleen.

Mobiilijulkaiseminen on oleellinen osa toimitusjärjestelmän toimintaa – ei erillinen, kallis ja aikaavievä prosessi.

Mobiilijulkaisemisen automaattisuus

Helpoimmillaan mobiilijulkaisu syntyy täysin automaattisesti samasta aineistosta kuin online- ja printtijulkaisut. Älykkään ja rakenteisen sisällönhallinnan avulla voidaan muodostaa mobiilijulkaisu, joka yhdistää aineistoja esimerkiksi kustantajan useista painetuista julkaisuista.

Jos mobiilijulkaisu halutaan muokata eri sisältöä näyttäväksi kanavakseen, tapahtuu tämä myös samassa työtilassa ja samoilla toimituksellisilla työkaluilla kuin muukin toimitustyö.

Mobiilijulkaisun ulkoasun dynaamisuus

AnyReader-julkaisu perustuu sivuiksi taitetun artikkelin näyttämiselle. Näin saavutetaan paras lukukokemus selkeyden ja typografian kannalta, ja lukija pystyy keskittymään lukemiseen ilman jatkuvaa artikkelin loogisen etenemiskohdan etsimistä. Myös taitetulle sivulle sijoitetut ilmoitukset saavat huomattavasti paremman huomioarvon kuin esimerkiksi www-sivun mainosbannerit.

AnyReader-julkaisun ulkoasua ja julkaisijan brändia voidaan hallita ennakkoon tehdyillä taittopohjilla sekä HTML5-elementeillä, jotka lisäävät julkaisuun navigointimahdollisuuksia, ilmoituspaikkoja, hakuominaisuuksia, logoja tai sosiaalisen median tykkäys-, suosittelu- tai linkitystoimintoja.

Vastinetta ja arvoa ilmoitus-euroille

Mobiilaitteiden käyttäjät luovat kustantajille uusia mahdollisuuksia: käyttäjät ovat usein nuoria, joillle median käyttö sekä tiedon tai viihteen etsiminen ja ostaminen ovat osa jokapäiväistä elämää. Tämän voi nähdä mahdollisuutena sitout¬taa uusia asiakasryhmiä omaan brändiin ja luoda toimivia ansaintalogiikoita.

Mobiiliratkaisuissa on helppo toteuttaa esimerkiksi lisämateriaalin latausmahdollisuus maksullisena, interaktiiviset ilmoitukset tai lukijan henkilökohtaisten asetusten huomioiminen niin sisällössä kuin ilmoitussijoittelussakin.

Neo-toimitusjärjestelmä, AnyReader-mobiilijulkaisemisen moduuli ja Anygraafin online-työkalut yhdessä taustajärjestelmien kanssa tekevät mahdolliseksi toteuttaa toimituksellisen ja ilmoitussisällön saumaton jakelu juuri oikealle kohderyhmälle.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat