Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

CDProfit - jakeluiden hallintaan

CDProfit on osa Anygraafin Profit-tuoteperhettä. CDProfit on alun perin sanomalehtien yhteisjakelua varten kehitetty ohjelmisto, jonka suunnittelu aloitettiin vuonna 2005. Nykyisin se on moderni järjestelmä kaikenlaisten jakeluiden, myös osoitteettomien mainosjakeluiden ja osoitteellisten lisätuotteiden, hallintaan.

CDProfit ei ole sidottu mihinkään levikkijärjestelmään, se voi vastaanottaa jakelutietoja mistä tahansa ulkoisesta systeemistä tai se voi määritellä erilaisia peittojakeluita myös itse, piirien tai alueiden perusteella, taloustyypit huomioiden. CDProfitilla käsitellään jakelut (ulkoiset aineistot, sisään syötetyt piirien tietojen pohjalta) ja välitetään tieto palkanmaksuun. CDProfit hallitsee jakeluprosessin tarjouksesta palkanmaksuun ja laskutukseen.

CDProfitissa on panostettu käyttöliittymään ja sen helppokäyttöisyyteen, intuitiivisuuteen, lähes mitä tahansa

tietoa, esim. jakajaa, klikkaamalla päästään suoraan sen ylläpitoon.

Erilaisia oikeuksia ja näkymiä määrittelemällä kukin käyttäjä näkee ohjelmasta vain ne osiot, mitä hän tarvitsee. Asennuskohtaisesti voidaan myös kokonaan poistaa näkyvistä toimintoja ja kenttiä, joita ei koskaan tarvita. Tällöin ruudulla ei koskaan ole mitään ylimääräistä.

CDProfit on kattava ohjelmisto jakajien ja jakeluiden hallintaan.

CDProfitin avulla huolehditaan piirien kappaleista, työvuoroista, palkanmaksusta ja laskutuksesta; kaikesta, mitä jakoprosessissa tapahtuu sen jälkeen kun tuotteet ovat lähteneet painosta. Ohjelmisto kattaa sekä varhais- että mainosjakelut.

Ominaisuudet kattavat kaikki jakelun tarpeet

Sähköinen jakokirja

- Postin katurekisteri

- Paikallinen luukkurekisteri

- Jakokirjasta mobiili- ja paperiversiot

- Nettiliittymä jakokirjojen noutoa varten

- Jakokirjaan voidaan lisätä myös kartta

- Laiteriippumaton

- Kaksisuuntainen, kuittaukset sisältävät myös sijaintitiedot

Jakelun seuranta

- SMS-pohjainen jakelun seuranta

- Kuljetusten seuranta

- Jakeluhäiriöiden kirjaus

- Jakelutilanteen ja häiriöiden automaattinen lähetys asiakaslehdille

- Tilaajavalitusten seuranta

- SMS-viestien lähetys jakajille ja yhteyshenkilöille

- Yksittäisten toimitusten kuittaukset

Työvuorojen hallinta ja palkanmaksu

- Tuntipalkat, kappalepalkat

- Erilaiset korvaukset (arkipyhät, odotusajat, kilometrit jne.)

- Lisät ja vähennykset (sunnuntailisät, ikälisät jne.)

- Laskentasääntöjen joustava lisääminen ja muokkaaminen

- Jakokorvaushinnasto voi olla päivä-/tuote-/piirikohtainen

- Liitännät erilaisiin palkanmaksujärjestelmiin

Laskutus

- Yhteisjakelulaskut

- Kappalelaskut

- Monipuolinen hinnoittelu

- Asiakaskohtaiset lisät ja alennukset

- Liitännät erilaisiin taloushallintojärjestelmiin

Joustava jakelutietojen vastaanotto

- CProfit-levikkijärjestelmä

- Ulkoiset levikkijärjestelmät, YJS-muodossa

- Hyväksyttyjen tarjousten perusteella generoidut jakelutiedot

Kappaleiden määrittely piirien talouksien lukumäärän tai

talotyyppien perusteella

Oikeuksien ja näkymien määrittely roolien ja ryhmien avulla

- Jakajat näkevät vain oman jakokirjansa nettiliittymän kautta

- Varastohenkilökunta näkee vain varastomoduulin

- Piireistä voidaan muodostaa näkymiä, esimerkiksi päivystäjä näkee vain omat päivystyspiirinsä

- Jokaiselle ikkunalle voidaan määritellä ryhmä- ja käyttäjä- kohtaiset oikeudet

Kattava raportointi

- Noin 50 erilaista raporttia

- Asiakaskohtaiset raportit

- Asiakas voi myös itse muokata ja lisätä raportteja

Muita ominaisuuksia

- Kuljetusten suunnittelu

- Tarjouslaskenta

- Myyjien kontaktien ylläpito, synkronointi Outlookin kontaktien kanssa

- Varastonhallinta

- Windows 7 -yhteensopiva

Esite pdf-muodossa


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat