Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafille patentti

Anygraafin systeemiarkkitehti Tuomo Telkän keksimä menetelmä rasterimuotoisen kuvan segmentoinnin hyödyntämiseksi kuvan pakkaamisessa on saanut Anygraafin nimiin USA:n patentin.

Menetelmässä kuva jaetaan värijakauman analyysin perusteella lohkoihin, joiden sisältämä värimäärä on mahdollisimman pieni, mutta pinta-ala mahdollisimman suuri. Tämän jälkeen kukin lohko pakataan värimäärän suhteen optimoidulla algoritmilla, tekstialueet häviöttömästi. Saavutettu tulos normaalille sanomalehtisivulle on noin 60 prosenttia vastaavasta jpeg-pakkauksesta, vaikka tekstin luettavuus on huomattavasti parempi kuin jpeg-pakkauksessa. Menetelmää käytetään mm. Anygraafin uusimmassa ePaperissa eli näköislehdessä.

Lisätietoja

Systeemiarkkitehti Tuomo Telkkä, tuomo.telkka(at)anygraaf.fi, 0400 446 973


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat