Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin järjestelmä Oulun ja Kuusamon alueiden jakeluiden hoitamiseen

Kaleva Oy ja Anygraaf Oy ovat sopineet CDProfit-jakeluiden hallintajärjestelmän toimittamisesta Oulun Jakelutoimiston käyttöön. Järjestelmän käyttäjäksi tulee myös Kuusamossa toimiva Koillisjakelu Oy. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Anygraafin palvelukeskuksessa.

Anygraafin CDProfit on sanomalehtien yhteisjakeluiden lisäksi levikki- ja muista oheisjärjestelmistä riippumaton nykyaikainen järjestelmä kaikenlaisten jakeluiden hallintaan. Myös osoitteettomien mainosjakeluiden ja osoitteellisten lisätuotteiden jakelu voidaan hallita samalla järjestelmällä. CDProfitista saadaan tarvittavat tiedot suoraan laskutukseen ja palkkahallintoon, myös laadunseurantatiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmään.

Menossa oleva myllerrys Suomen jakelukentässä nähdään Kalevassa ja Oulun Jakelutoimistossa mahdollisuutena monipuolistaa ja laajentaa omaa jakelutoimintaa. Liiketoiminnan kehittämisen hetki on juuri nyt. Anygraafin CDProfit-jakelunhallintajärjestelmä täyttää Kalevan ja OJT:n tarpeet näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen. Järjestelmätoimittajan referenssit ovat hyvät, järjestelmä on koeponnistettu ja kehittämistyö on vähintään riittävällä tasolla. Anygraafin järjestelmän valintaa puolsi myös yhtiön markkinajohtajuus Suomessa sekä pitkä kokemus media-alalta”, kertoo liiketoimintajohtaja Juha Portaankorva Kalevasta Anygraafin järjestelmien hankintapäätöksen taustoista.

”Jakelukentän murros ja mahdollisuudet, myös muita kuin lehtiä koskevaan jakeluun, on päivän määräävä trendi. Kalevan päätös siirtyä CDProfit-ratkaisuumme parantaa entisestään mahdollisuuksiamme toimia syvällisessä yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on olla kehityskumppani asiakkaillemme myös jakeluiden tulevissa haasteissa, ja käyttäjäkunnan laajentuminen sekä lisäosaamisen saaminen käyttäjiemme joukkoon auttaa niin meitä kuin meidän asiakkaitammekin nykyisten ja tulevien haasteiden taklaamisessa”, toteaa Anygraafin toimitusjohtaja Hannu Inberg.

CDProfit-järjestelmä pitää sisällään jakajien ja jakopiirien hallinnoinnin, erillisen luukkurekisterin, sähköisen jakokirjan ja osoitteellisten tuotteiden ohjausjärjestelmän. Lisäksi CDProfit voidaan liittää sähköisiin karttapohjiin, jolloin jakelureittien hallinta ja optimointi tehostuu.

Olennaista järjestelmässä on että jaettavat tuotteet ohjataan suoran jakelun luukkurekisteriin kulkematta levikkijärjestelmien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa että kaikki jaettavat tuotteet ohjataan päivittäin jakelun luukkurekisteriin. Osoitteelliset tuotteet ohjataan jakajien jakopiireille lajiteltuina valmiina jakojärjestykseen mobiililaitteessa toimivalle sähköiselle jakokirjalle.

Järjestelmästä saadaan myös laskutus- ja laadunseurantatiedot sekä palkkahallintoon siirtyvät tiedot.

Palkanlaskennan pohjana järjestelmässä käytetään standardiaikamallia, joka on jakeluyhtiökohtaisesti parametroitavissa erilaisiin tarpeisiin.

Oulun Jakelutoimisto

Oulun Jakelutoimisto Oy tarjoaa nopeita ja luotettavia jakelupalveluja. Niiden avulla niin yritykset kuin muutkin asiakkaat saavat luotettavasti ja tarkasti perille suoramarkkinointiaineistonsa Oulun kaupungin ja lähikuntien alueella. Oulun Jakelutoimisto Oy vastaa Kalevan varhaisjakelusta Oulussa, Kempeleessä, Iissä, Limingassa, Lumijoella, Tyrnävällä, Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa ja Raahessa. Alueella on noin 120.000 postinsaajataloutta. Lisäksi jakelualueella on 16.000 yritystä.

Koillisjakelu

Koillisjakelu Oy vastaa sanomalehtien varhaisjakelusta Kuusamon taajama-alueella. Jakelun operatiivista toimintaa hoitaa Koillissanomat Oy. Jakeluyhtiössä on osakkaana myös Joutsen Media. Alueella on noin 5760 postinsaajataloutta. Lisäksi jakelualueella on noin 400 yritystä.

Lisätietoja

Juha Portaankorva, liiketoimintajohtaja, Kaleva Oy, juha.portaankorva@kaleva.fi

Matti Natunen, myyntipäällikkö, Anygraaf Oy, matti.natunen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat