Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin järjestelmien release-versiot

Anygraafin järjestelmistä julkaistaan säännöllisesti release-versiot. Julkaisuajankohdat ja -tiheys vaihtelevat ohjelmistoittain - pääperiaate on yhdenmukaistaa asiakaskunnassa käytössä olevat ohjelmistoversiot, ja siten helpottaa tukea sekä ylläpitoa, myös asiakkaan henkilöstölle.

AProfit-ilmoitusjärjestelmä

AProfitista julkaistaan yksi release-versio vuodessa (loppukesästä). Releasen periaate on saattaa asiakkaiden ympäristöt ajantasaisiksi testatulla versiolla. Samalla release-versio jäädytetään niin, ettei siihen tule uutta kehitystä, joka voisi aiheuttaa suoria tai välillisiä ongelmia asiakkaan ympäristössä. Release-versioon korjataan vain mahdolliset myöhemmin havaitut virheet.

AProfitin release-muutoksista on ohjelman osa-alueittain ryhmitelty lista. Tekninen dokumentti on saatavissa PDF-muodossa, ja se toimii pohjana versiopäivityksen yhteydessä suoritettavasta läpikäynnistä asiakkaan kanssa.

Yleensä päivitys asiakkaalle on tehty asiakkaan omasta aloitteesta kolmesta eri syystä:

- lakisääteiset muutokset

- asiakkaan esittämä toive on jo toteutettu uudemmassa versiossa

- asiakkaalle tehdään erillinen kehitystyö

Lisätietoja: Mika Aalto, mika.aalto [at] anygraaf.fi

CDProfit-jakeluhallintajärjestelmä

Jakeluliiketoiminta on murroksessa; CDProfitia kehitetään tällä hetkellä melko kiihkeällä tahdilla, mistä johtuen päivityksiä on tavallista useammin.

Asiakkaat tilaavat ohjelmaan jatkuvasti täysin uusia ominaisuuksia ja siksi Anygraaf lähettää asiakkaille uusia versioita usein. Noin neljästi vuodessa Anygraaf pyrkii kuitenkin päivittämään kaikille asiakkaille uusimman release-version, jotta versiotaso pysyisi samana ja tuki helpottuisi. Päivitysajankohdat sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen.

Kaikkien versiopäivitysten yhteydessä lähetetään asiakaskohtainen sähköposti, jossa kerrotaan ohjelmaan tehdyt muutokset ja parannukset.

Lisätietoja: Mika Klemetsö, mika.klemetso [at] anygraaf.fi

CProfit-levikkijärjestelmä

CProfitin release-versio julkistetaan vuosittain syksyisin. Uudet ominaisuudet listataan ja toimitetaan asiakkaille päivityksen yhteydessä.

Pääsääntöisesti CProfitin release-versio on viime vuosina päivitetty asiakkaille lakisääteisten muutosten yhteydessä (Finvoice, suoramaksu, alv).

Lisätietoja: Tuija Blom, tuija.blom [at] anygraaf.fi

Neo-julkaisujärjestelmä

Neosta julkaistaan release-versio kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Testatun release-version tavoitteena on yhdenmukaistaa asiakaskunnassa käytössä olevat ohjelmistoversiot, ja siten helpottaa tukea sekä ylläpitoa, myös asiakkaan henkilöstölle.

Asiakkaan mahdollisesti kehitysversiossa huomaamat virheet korjataan release-versioon - tämän korjatun version päivitys asiakkaan tuotantojärjestelmään voidaan tehdä asiakkaan kanssa asiasta sopien koska tahansa.

Anygraaf ylläpitää listoja, joista näkyvät Neon sekä kehitys- että release-versioiden uudet piirteet ja korjaukset.

Lisätietoja: Hanna Torri, hanna.torri [at] anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat