Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin jakelunhallintajärjestelmä Esa Jakeluille ja Ilves Jakelulle

Esa Jakelut Oy, Ilves Jakelu Oy ja Anygraaf Oy ovat sopineet Anygraafin CDProfit-ohjelmistoon perustuvan jakelunhallintajärjestelmän toimittamisesta molempien jakeluyhtiöiden käyttöön.

Anygraafin Profit-tuoteperhe sisältää kolme päätuotetta: CDProfit-jakelunhallintajärjestelmän, AProfit-ilmoitusjärjestelmän ja CProfit-levikkijärjestelmän.

CDProfit on sanomalehtien yhteisjakeluiden lisäksi levikkijärjestelmästä riippumaton nykyaikainen järjestelmä kaikenlaisten jakeluiden hallintaan. Myös osoitteettomien mainosjakeluiden ja osoitteellisten lisätuotteiden jakelu voidaan hallita samalla järjestelmällä.

Lisätietoja CDProfitista Anygraafin kotisivuilta: http://www.anygraaf.fi/main/products_fin/cdprofit__jakeluiden_hallintaan_962.html

Esa Jakelut Oy:n toimialue kattaa noin 110 000 yksityistä postinsaajataloutta joka päivä Päijät-Hämeessä ja Iitissä sekä noin 20 000 postinsaajataloutta viikonloppuisin. Lisäksi toiminta-alueella on lähes 15 000 yritystä.

Ilves Jakelu Oy toimii koko Kanta-Hämeen alueella: Forssassa, Hattulassa, Humppilassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Jokioisissa, Loppella, Riihimäellä, Tammelassa ja Ypäjällä. Alueella on 83 000 postinsaajataloutta. Lisäksi jakelualueella on noin 13 000 yritystä.

Molemmat jakeluyhtiöt ovat saaneet postitoimiluvan, joten jakelutoimintoja kehitetään jatkossa voimakkaasti. Tämä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia molemmille yhtiöille.

"Käyttöönotettava CDProfit-ohjelmistoon pohjautuva järjestelmä pitää sisällään jakajien ja jakopiirien hallinnoinnin, erillisen luukkurekisterin, sähköisen jakokirjan ja osoitteellisten tuotteiden ohjausjärjestelmän. Olennaista järjestelmässä on että tuotteet ohjataan suoran jakelun luukkurekisteriin kulkematta levikkijärjestelmien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa konsernin lehtien kannalta sitä, että myös Etelä-Suomen Sanomat ja Itä-Häme ohjataan päivittäin jakelun luukkurekisteriin. Osoitteelliset tuotteet ohjataan jakajiemme jakopiireille lajiteltuina valmiina jakojärjestykseen. Tähän haemme yhteistyökumppaneiksi myös postitustaloja.

Järjestelmästä tullaan saamaan myös laskutus- ja laadunseurantatiedot sekä palkkahallintoon siirtyvät tiedot. Projekti on haastava, sillä vastaavaa järjestelmää ei ole tiettävästi toistaiseksi käytössä, ainakaan Suomessa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmämme on käyttöönottokunnossa marraskuun 2013 alkuun mennessä", kertoo Esa Jakelut Oy:n toimitusjohtaja Juhani Penttilä.

Esa Jakelut Oy, Ilves Jakelu Oy ja Anygraaf ovat sopineet myös yhteistyöstä järjestelmäkokonaisuuden markkinoinnissa ja tarjoamisesta myös muille jakeluyhtiöille.

Lisätietoja:

Esa Jakelut Oy Toimitusjohtaja Juhani Penttilä, +358 44 736 0273

Ilves Jakelu Oy Toimitusjohtaja Antti Niiniö, +358 40 868 2311

Anygraaf Oy Myyntipäällikkö Matti Natunen, +358 500 202 278


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat