Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin Neo tulevien journalistien työkaluna Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston viestintätieteen laitoksella koulutetaan monikanavajulkaisemisen osaavia journalisteja. Tärkeä työkalu koulutuksen onnistumiselle on Anygraafin Neo-sisällönhallintajärjestelmä.

Jyväskylän yliopistolla ei aiemmin ollut yhtä yhtenäistä järjestelmää toimitusprosessin ja sisällön hallintaan, vaan käytössä oli erillisiä työkaluja opettamisen apuna sekä printti-, netti- että mobiilijulkaisemisessa.

”Tarvitsimme monipuolisen ja laajalti käytössä olevan järjestelmän, näin sen oppiminen hyödyttää opiskelijoitamme parhaiten ja antaa heille ajantasaisia taitoja nopeasti”, sanoo Panu Uotila, opettaja ja projektipäällikkö Jyväskylän yliopistosta.

Yliopiston vaatimuksena oli löytää kumppani, joka on sitoutunut sisällönhallinnanjärjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, ja joka myös pystyy kehittämään järjestelmää alati muuttuvan media-alan tarpeisiin.

Anygraafin Neo ja sen edeltäjä Doris ovat laajimmin käytössä olevat toimitus- ja sisällönhallintajärjestelmät Suomessa. Neo oli taustansa ja markkinaosuutensa valossa päivänselvä valinta Viestintätieteen laitokselle. Neoa käytetään opintojen työkaluna, opiskelijat oppivat sisällöntuotannon ja journalistiset prosessit realistisessa ympäristössä. Ideana on saada opiskelijat ajattelemaan eri viestintävälineitä ja -kanavia jo sisältöä luodessaan.

”Opiskelijat opetetaan luomaan juttuja, jotka ovat muokattavissa julkaisualustan mukaan joko printtiin, nettiin tai mobiiliin”, Uotila sanoo.

Jyväskylän yliopisto on ensimmäinen oppilaitos Suomessa, joka käyttää Neoa aitoon monikanavajulkaisemiseen.

"Sekä digitaalista että perinteistä printtijulkaisemista hoitavan järjestelmän oppiminen on ratkaisevan tärkeää opiskelijoillemme tuleviin töihin median palveluksessa valmistautumisessa”, Panu Uotila huomauttaa.

Yliopistosta otettiin yhteyttä Anygraafiin sopivan järjestelmän löytymiseksi, ja projekti aloitettiin syksyllä 2013. Neo-sisällönhallintajärjestelmän lisäksi Jyväskylässä on otettu käyttöön sivusuunnitteluohjelmisto Planner, nettijulkaisualusta ePlanner Compact, mobiilijulkaisualusta AnyReader, etäkäytön mahdollistava WebNeo ja näköislehtiä tuottava ePaper. Kaikkien näiden osalta asennus, määrittelyt ja räätälöinnit tehtiin nimenomaan opetukselliset näkökohdat huomioiden. Osana projektia laitoksen avainhenkilöt koulutettiin uuteen järjestelmään ja sen osa-alueisiin. Koko käyttöönottoprosessi meni hyvin ja aikataulussa.

"Meillä on nyt meneillään järjestelmän pilottivuosi. Kaikki toimii sujuvasti, pystymme varmasti jatkossa hyödyntämään Neoa vieläkin enemmän. Neo auttaa meitä seuraamaan nopeasti muuttuvaa mediaympäristöä ja antaa edellytyksiä tulevaisuuden journalismille ja journalisteille", Uotila toteaa.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat