Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Anygraafin systeemisuunnittelija Teemu Kuusisto jäseneksi Braille-neuvottelukuntaan

Anygraafin systeemisuunnittelija Teemu Kuusisto valittiin Braille-neuvottelukuntaan 1.5.2014 alkavalle nelivuotiskaudelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama toimikunta toimii pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä.

Neuvottelukunta toimii tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. Sen tehtävänä on antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista ja laatia tarvittavia ohjeistuksia pistekirjojen, äänikirjojen sekä heikkonäköisten oppimateriaalien tuottamiseen. Tehtäviin kuuluu edelleen antaa suosituksia näkövammaisten oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista sekä tehdä aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä seikoista.

Teemu Kuusisto kertoo ennakkoajatuksissaan neuvottelukunnassa toimimisesta mm. kiinnittävänsä huomiota web-sivujen saavutettavuuteen. Kohteena ovat erityisesti sellaiset yhteiskunnan sähköiset palvelut, jotka tulisi olla jokaisen kansalaisen käytettävissä. Neuvottelukunta voi antaa suosituksia käytettävistä tekniikoista ja tehdä aloitteita säädösten muuttamisesta toivottuun suuntaan. Toisaalta hän on realisti ja sanoo: "Neuvottelukunnalla on varmasti paljon työsarkaa jo muutenkin, joten nähtäväksi jää millä aikataululla näihin asioihin päästään paneutumaan."

Teemu Kuusisto valittiin neuvottelukuntaan vankan käyttökokemuksensa perusteella. Hän on hyödyntänyt pistekirjoitusta yliopistoon asti jatkuneissa matemaattisesti painottuneissa opinnoissaan sekä työelämässä. Teemu viimeistelee maisterin tutkintoa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle ja työskentelee Anygraafilla systeemisuunnittelijana. Työssään Teemu voi huomioida järjestelmien ja myös web-toteutusten saavutettavuutta sekä ohjeistaa koko yrityksen kehitystiimiä näkövammaisten kannalta tärkeissä asioissa. ”Myös asiakasprojekteissa ja -asennuksissa voidaan varmasti hyödyntää Teemun yhä lisääntyvää asiantuntemusta ja sananvaltaa saavutettavuus- ja käytettävyysasioissa”, sanoo Anygraafin tuotepäällikkö Harri Taskinen.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat