Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

AProfit – ilmoitusjärjestelmä

AProfit-ilmoitusjärjestelmä on suunniteltu kokonaisvaltaiseen ilmoitusliiketoiminnan ohjaamiseen. Se mahdollistaa ilmoitus­asiakkuuksien tehokkaan hallinnan (CRM) sekä tuottaa monipuolisia ilmoitusliiketoimintaa tukevia raportteja.

Tehoa myyntiin ja kontaktiseurantaan

Asiakasrekisteri on keskeinen osa järjestelmää: selkeällä asiakkaan perustiedot sisältävällä asiakaskortilla ja kortin yksityiskohtaisilla välilehdillä hallitaan kaikkia asiakastietoja.

AProfitin CRM-osio sisältää monipuoliset kalenteri- ja markkinointitoiminnot, joihin kuuluvat asiakastietojen ylläpidon lisäksi mm. budjetointimahdollisuus, erilaisten hälytysrajojen hyödyntäminen, sopimusten ylläpito, sekä markkinointiviestinnän muodostaminen ja kohdentaminen.

Sujuvuutta ilmoitusvarauksen tekemiseen

AProfitilla ilmoitusvarausten syöttö on nopeaa. Ilmoitusvarauksen tekeminen aloitetaan asiakastiedoista, jonka jälkeen syötetään ilmoituksen koko, sijoitustoive ja julkaisupäivä.

Joustavuutta ilmoitusvalmistukseen

Ilmoituksia voidaan valmistaa eri tavoin; yksinkertaiset rivi- ja milli-ilmoitukset voidaan tehdä kätevästi Anygraafin Eddie-ohjelmalla, jonka voi käynnistää suoraan AProfitista.

Sähköä ja sähäkkyyttä laskutukseen

Laskuaineisto lähetetään helposti valitulle palveluntarjoajajille (esim. Enfo, Itella). Aineisto voidaan myös tulostaa suoraan paperille tai tallentaa tiedostoksi. AProfit muodostaa myös Finvoice-muotoisia sähköisiä laskuja. Reskontrayhteys määritellään asiakaskohtaisesti.

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) käynnistyi tammikuussa 2008 ja täydellinen yhtenäinen euromaksualue on tavoitteena vuoden 2010 loppuun mennessä. Anygraafilla on hyvä valmius siirtää ohjelmistot myös SEPA-aikaan.

Tarkkuutta ja tehokkuutta raportointiin

Raportit muodostetaan erillisellä Crystal Reports -raportointiohjelmalla. Raporttien muodostaminen on nopeaa, ja raportit saa myös tuotua erillisiin ulkoisiin ohjelmiin, kuten Exceliin.

Järjestelmän lisämoduulit

AProfit-perusjärjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan muun muassa liittämällä mukaan ilmoitusten hallinta tai asiakkaan itsepalveluliittymä. Lisäksi AProfit toimii yhteistyössä Anygraafin muiden tuotteiden kanssa, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteistä tietokantaa järjestelmien kesken.

Ilmoitusten hallinta

Ilmoitusten hallinnan avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti ilmoitusmateriaalin tilaa. Ilmoitusten hallinta on kuin materiaalivarasto, joka on yhteydessä AProfit-ilmoitusjärjestelmään. Ilmoitusmateriaalin statustiedolla ja väreillä voidaan tehostaa ja havainnollistaa tuotantotilannetta.

Sivunsuunnitteluohjelma Plannerilla voidaan sijoittaa ilmoitukset halutuille sivuille. Jos asiakkaalla on käytössä toimitusjärjestelmä, myös taitettujen sivujen sisältöä ja ulkoasua voidaan seurata Plannerista.

Taittotyökalu voidaan avata suoraan ilmoitusten hallinnasta ilmoituksen valmistamista tai päivittämistä varten, tai valmis materiaali voidaan tuoda suoraan järjestelmään. Vastaavalla tavalla voidaan avata vanha ilmoitusmateriaali ja tallennetaan uudeksi materiaaliksi, joko muutoksilla tai ilman muutoksia. Järjestelmä mahdollistaa myös erilaisten kuvavarastojen käytön, jolloin ilmoitukseen voidaan liittää esimerkiksi logo raahaamalla se suoraan logovarastosta.

Itsepalveluliittymä asiakkaalle

AProfit-itsepalveluliittymä asiakkaalle on AProfit-ilmoitusjärjestelmän lisämoduuli. Järjestelmän avulla asiakas voi jättää erilaisia ilmoituksia web-rajapinnan kautta joko suoraan lehteen tai taittohenkilökunnalle, sekä selata jo lehdessä olleita ilmoituksiaan. Itsepalveluliittymän kautta asiakas voi myös maksaa ilmoituksensa tai pyytää ilmoituksesta laskun.

Anygraafin muut järjestelmät

AProfit toimii joustavasti yhteistyössä Anygraafin muiden tuotteiden kanssa. AProfit voi käyttää yhteistä asiakasrekisteriä CProfit-tilaajajärjestelmän kanssa, jolloin ilmoitus- ja tilausasiakkaiden ylläpito on yksinkertaista, ja muun muassa ilmoitusasiakkaille menevien näytekappaleiden hallinta yksinkertaistuu.

Anygraafin toimitusjärjestelmä (Doris/Neo by Anygraaf) integroituu täydellisesti valittuihin työnkulkuratkaisuihin.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat