Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

AProfit-päivitys 3.1 saatavana

AProfit päivittyi edellisen kerran elokuussa 2011. Kehitysosasto on toteuttanut yli 120 kehityskohdetta vuoden aikana, ja AProfit tullaankin päivittämään kaikilla käyttäjillä mahdollisimman pian.

Kun haluat AProfit -päivityksen...

...ota yhteyttä Profit-tukeen (puhelimitse 0424 2217 777 tai profit@anygraaf.fi). Päivitys kuuluu ylläpidon piiriin, mutta Anygraaf suosittelee yhden päivän käyttämistä järjestelmän läpikäyntiin ja uusien ominaisuuksien käyttöönottoon. Tästä koituu asiakkaalle kuluja 750 eur + matkakulut (alv 0 %).

Lisätietoja

Systeemisuunnittelija Mika Aalto, Anygraaf, puh.0424 2217 700, mika.aalto(@anygraaf.fi

Merkittävimmät uutuudet

Asiakashallinta

• Sijaintikoordinaatin kytkentä asiakashakuun

• Henkilöluokittelut nähtävissä suoraan henkilöt-välilehdellä

• Erillisen laskutusosoitteen määritysmahdollisuus

• Asiakashaku kohdistuu kaikkiin puhelinnumeroihin

• Yleinen Exceliin siirto laajennettu järjestelmän eri näkymiin (esimerkiksi asiakashaku)

• Näppäinkomennot luokittelutekijöiden hakukytkentään

Ilmoitushallinta

• Printti-ilmoitusten ilmoituskaruselli webissä*

• Radio-ilmoitusten hallinta. Oma varausruutu.

• Lehtikohtaisten tekstien määrittelymahdollisuus määräintulosteiden osalta (asetukset-ilmoitukset)

• Materiaalin deadline voidaan asettaa myös julkaisukalenteriin, jolloin siitä saadaan numerokohtainen tieto

• Sijoitetun ilmoituksen sivunumero näytetään määräimessä ja ilmoituslistalla

• Kuvakkeiden ohjetekstit (tooltips) lisätty ilmoituslistaan

• Mahdollisuus tallettaa ja tulostaa raakateksti ilmoitusmateriaalin saatetietoihin

• Kärkimedia-kehitys

- ennakkovaraukset

- liitteet

- online-ilmoitukset

Myynti&Markkinointi

• Myyjän työpöydältä uusi Excel-pohjainen raportti asiakasryhmän ilmoitusmyynnin jakautumisesta eri tuote/tuoteryhmien välillä

• Uusi ennustemalli: asiakkaan ennusteet ennustetyypeittäin

• Uusi ennustemalli: asiakkaan vuosiennuste ilmoituslajeittain

• Asiakkaan lukintä myyjälle määräajaksi

• Toiminto Ilmoituksen kytkennästä kampanjaan: viesti siitä, mikäli asiakkaalla on jo kampanjaan liitetty ilmoitus.

• Joukkokontaktien luonnissa logiikan vaihto siten, että asiakasmyyjä liitetään oletuksena kontaktiin hoitajaksi.

• Kuvakkeiden ohjetekstit (tooltips) lisätty kampanjaruutuun

Laskutus

• Automaattinen laskutus laskutuskalenterin avulla

• Mahdollisuus tuottaa kirjanpitotiedosto vielä laskuarkistosta

• Lehden nimi näkyy laskutuksen tilikytkennöissä mm. osastojen, hintakoodien ja rakenneyksikköjen osalta.

• Monilehtiympäristössä yhteisen laskunumerosarjan määritysmahdollisuus, päällekkäisten laskunumerosarjojen tarkistus ja maksimi-laskunumeron tarkistus

• Asiakaskohtainen eritelty saldoraportti

• Myyntiprovisio saadaan raportoitua laskutuksesta.

• Uusia reskontra-/kirjanpitoliittymiä

- Nav

- Raindance

• Uusia laskutusliittymiä

- Trust

* Ominaisuus vaatii eDoris-lisenssin ja erillisen asennusprojektin.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat