Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

CProfit - levikki ja jakelu

CProfit-järjestelmällä huolehditaan tilaaja-asiakkaiden ja tilattavien tuotteiden ylläpidosta sekä myynnin, markkinoinnin, laskutuksen ja reskontran tarpeista.

Asiakkuuksien hallinta ja kohdistettu markkinointi

CProfit-järjestelmällä tilausasiakasrekisterin hallinnointi, kuten asiakkaan yhteyshenkilöiden tietojen tai asiakastyyppien ylläpito, hoituvat tehokkaasti ja varmasti. Asiakaskontaktitiedot kytketään asiakasrekisteriin, jolloin järjestelmä voidaan valjastaa hälyttämään käyttäjää sovitun yhteydenottoaikarajan lähestyessä.

CProfitin markkinointityökaluilla voidaan kätevästi kohdentaa esimerkiksi telemarkkinointi valitulle asiakasjoukolle. CProfit mahdollistaa myös ulkoisen aineiston sisäänluvun, jolloin järjestelmää voidaan hyödyntää uusien asiakkuuksien hankkimisessa alusta alkaen. Valitulle asiakasjoukolle voidaan lisäksi vaikkapa lähettää henkilökohtaisia asiakaskirjeitä tai joukkosähköpostia.

Tilausten hallinta

Joustavan tilaustenhallinnan ansiosta tilauksille voidaan mm. määritellä eri maksaja ja tilaaja. Tilaus voi syntyä asiamiehen välityksellä, tilausjaksot voivat olla eri pituisia, tilauksille voidaan kytkeä kampanjoita ja alennusjaksoja ja hinnoittelu elää kokoajan tilauksen mukana.

Uudet tilausjaksot luodaan automaattisesti hinnastoon perustuen. Jakelu- ja laskutusosoitteet voidaan käden käänteessä muuttaa pysyvästi tai tilapäisesti annetulle ajanjaksolle. Tarvittaessa järjestelmä voi automaattisesti hyvittää peruutetun ajanjakson lehdet tuleville jaksoille.

Tuotehallinta

CProfitilla voidaan hallinnoida erilaisia tuotteita aikakauslehdistä sanomalehtiin. Julkaisukalenterin avulla hallinta on helppoa ja jokaiselle tuotteelle voidaan luoda monia painoksia tarpeen mukaan. Painokset voivat olla perinteisiä lehtijulkaisuja tai sähköisessä muodossa toteutettuja.

Tilaajalahjojen hallinta on helppoa. Vastaanottaja voidaan valita jokaiselle lahjalle erikseen. Tilaajalahjojen hallinnassa on myös lahjojen varastokirjanpito.

Irtonumeroiden myynnille on luotu helppo hallinta: irtonumeroiden määrä voi olla pysyvä, vaihdella jaksoittain tai jopa vaihdella päivittäin.

Jakelu

Lehtien jakelusta huolehditaan järjestelmän yhteyteen luodun sovelluksen avulla, joka mahdollistaa niin varhaisjakelun (nimettömän jakelun), päiväkannon (nimellisen jakelun), kuin erilaiset peittojakelutkin. Tarvittaessa myös muut kuin varsinaisen lehden postitukset voidaan toimittaa painoon halutussa formaatissa, esimerkiksi ABC-lajiteltuna.

Laskutus ja reskontra

CProfitiin sisältyy laskutus ja reskontra. Laskutus sisältää tarkistuslistojen luomisen, laskutusajot, laskutustulostukset, laskutusraportoinnin, laskuarkiston sekä yhteydet taloushallinon järjestelmiin. Laskutus voidaan toteuttaa perinteisinä paperilaskuina, sähköisinä laskuina, tai vaikkapa käteismaksuina. Jaetut laskut voidaan luoda sellaisille asiamiehille, jotka itse laskuttavat tilaajiaan. Laskutuksen kautta voidaan myös hallita asiamiesten palkkioita.

CProfitin reskontralla seurataan kätevästi maksuliikennettä. Maksut luetaan pankin tiedoistoista tai ne voidaan kirjata manuaalisesti. Yksittäisten laskujen eräpäivän siirtäminen on myös mahdollista. Järjestelmään on myös sisällytetty erilaisten maksutapojen ja -muistutusten toiminnot, ja luottokieltotasot päivitetään automaattisesti.

Raportointi

CProfitin raportointimoduulia voidaan käyttää sekä erikseen että pääsovelluksen kanssa. Tämä helpottaa tietojen saantia koko organisaation mittakaavassa, esim. johdon osalta. CProfitin raportit kattavat laajalti erilaiset tilastolliset tiedot.

CProfit toimii vuorovaikutteisesti esim. Microsoft Office-sovellusten kanssa. Tietoja voidaan tuoda muista sovelluksista tai tiedostoista tai tallentaa esim. csv- tai pdf-muotoon. Sähköpostia voidaan lähettää oletussähköpostiohjelman välityksellä suoraan järjestelmästä.

Lisämoduuli – Itsepalveluliittymä asiakkaalle

CProfit-järjestelmässä on kehittynyt asiakkaan itsepalvelurajapinta, jonka avulla asiakas itse kykenee tekemään osoitteenmuutoksia ja tilauskatkoja sekä tilaamaan muita tuotteita Internetissä. Tiedot tallentuvat tietokantaan joko suoraan tai asiakaspalvelun hyväksynnän kautta.

Anygraafin muut järjestelmät

CProfit toimii joustavasti yhteistyössä Anygraafin muiden tuotteiden kanssa. CProfitin ja Anygraafin muiden tuotteiden yhteensopivuus mahdollistaa yhteisen tietokannan hyödyntämisen, jolloin muun muassa asiakkuuksien hallinta helpottuu ja tehostuu.

Esite pdf-muodossa


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat