Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

ePlanner perusnäyttö

ePlanner

ePlanner on sähköisen sisällön sekä palveluiden suunnittelu-, toteutus- ja hallintajärjestelmä. ePlanner on työkalu älykkääseen julkaisemiseen eri kanavissa. ePlanner mahdollistaa oman ja eri lähteistä tuodun tuodun sisällön ja sisältökokonaisuuksien automaattisen julkaisemisen. Tämän lisäksi online-toimittajat voivat tarvittaessa hallita sisältöjä – esimerkiksi pää- ja teemasivujen osalta.

Nettisivujen päivittäminen on helppoa, sillä ePlanner kokoaa jutut sekä hallinnoi ja kokoaa erilaiset listat ja listaukset. ePlannerissa on huomioitu myös ostotoiminnot, esimerkiksi erilaisten nettilehti/lehtipakettien ostaminen.

ePlannerissa sivuston rakenteen suunnittelu (sivujen lukumäärä, sivujen väliset linkit, kehysrakenne) voidaan muuttaa dynaamisesti. Sisällön sijoittaminen määriteltyyn rakenteeseen on vaivatonta: jutut, kuvat ja videot saadaan toimitusjärjestelmästä helposti (drag-and-drop). Kaikilla elementeillä on status, josta näkee koska se on julkaistu, ja kuinka usein sitä on katsottu.

Tilastointi sujuu automaattisesti: katselukertatiedot talletetaan myös kantaan, jolloin voidaan analysoida pidemmän aikavälin tietoja. Julkaiseminen on kaksivaiheista: esikatselu ja siirto tuotantosivustolle. ePlannerista löytyy kaksi näyttömuotoa, kaavakuvanäyttö sivuston sisällöstä sekä esikatselu selaimella. Linkitys toimii sekä vanhoihin juttuihin että päivän juttujen välillä ja lisäksi ulkopuolisiin osoitteisiin.

ePlanner perustuu XHTML/XML:n ja XSL/CSS:n käyttöön. Kaikki materiaali muunnetaan XHTML/XML:ksi, jonka ulkoasu puolestaan kuvataan XSL/CSS-tyylimäärittelyillä. Näin sisältö ja ulkoasu ovat kokonaan erillisiä, ja ulkoasun muokkaamiseen voidaan käyttää myös ulkopuolisia työkaluja.

Automaattiset toiminnot

ePlannerissa toiminnot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Ajastettu julkaiseminen mahdollistaa sen, että halutulle materiaalille, päivämäärälle tai sivuille voidaan antaa kellonaika ja päivämäärä, jolloin materiaali siirtyy automaattisesti tuotantosivustolle. Näin voidaan esimerkiksi viikonlopun materiaali tehdä etukäteen.Tietyt kriteerit täyttävät jutut voidaan automaattisesti julkaista toimitusjärjestelmästä.Materiaalin poisto ja prioriteetin muuttaminen voidaan automatisoida aikaan tai katselukertoihin perustuen.

eSales

ePlanneriin integroitu eSales-ohjelmisto mahdollistaa nettilehteen rekisteröitymisen ja mm. maksullisuuden.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat