Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Etulinjasta kotirintamalle 1939-1945: Sodan ajan kuvat digitoitu ja tuodaan nyt kaikkien saataville. Palvelun toteuttajana Anygraaf

Puolustusvoimien Kuvakeskus julkaisee 160 000 sodanaikaista valokuvaa internetissä. Etulinjasta kotirintamalle 1939–1945 -kokoelma löytyy internetistä osoitteesta SA-kuva.fi. Puolustusvoimat tarjoaa kuvamateriaalin kaikkien suomalaisten käyttöön. Palvelu avautuu torstaina 25.4.2013 Kansallisen veteraanipäivän alla kunnioittamaan sotiemme veteraanien perintöä – Palvelun on toteuttanut Anygraaf.

Arkiston kuvat ovat valtaosin Päämajan alaisten tiedotuskomppanioiden TK-kuvaajien ottamia. Suomalaisen valokuvan historian asiantuntijat pitävät digitoitujen SA-kuvien kulttuurihistoriallista arvoa ainutlaatuisena. Kokoelma sisältää kuvia maa-, meri- ja ilmavoimista sekä kotirintamalta. Kuvat kertovat myös puhdetöistä ja lottien tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan raakuus, mikä saattaa järkyttää herkimpiä katselijoita. Kuvia saa julkaista ja käyttää vapaasti. Niitä voi etsiä kokoelmasta päivämäärä- tai tekstihaulla ja tulostaa A3-kokoon saakka. Kuvia julkaistessa on käytettävä SA-kuva -merkintää. Kuvat ovat pääosin talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan ajoilta.

Puolustusvoimien Kuvakeskuksen kuvanegatiivien digitointi vei aikaa 3,5 vuotta ja siihen käytettiin kymmenen henkilötyövuotta. Arkiston kuvien tietoja ja kuvaselosteita on mahdollista edelleen täydentää ja kommentoida. Puolustusvoimat liittää varmistetut tiedot arkistoon.

SA-kuva.fi -palvelu julkaistaan Kansallisen veteraanipäivän aattona tukemaan sen teemaa ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”. Palvelulla Puolustusvoimat haluaa kunnioittaa sotiemme veteraanien perintöä ja siirtää sitä sukupolvilta toisille avoimen kuva-arkiston avulla.

Palvelun osoite:

www.SA-kuva.fi

Anygraafin järjestelmäratkaisut palvelun toteuttajina

SA-kuva.fi-palvelussa on käytetty Anygraafin kuva- ja mediapankkiratkaisua yhdistettynä joustavaan internet-palveluun. Ennen kuvien saattamista yleisesti nähtäviksi on ne Anygraafissa käsitelty automaattisella kuvankäsittelyjärjestelmällä, joka on sallituissa rajoissa tehnyt korjauksia kuvien valoisuuteen, kontrastiin ja terävyyteen. Kuvien autenttisuutta - esimerkiksi naarmuja ja tuhoutuneita kohtia - ei ole kuitenkaan haluttu poistaa tai korjata. Tekstianalyysissä on hyödynnetty yhteistyökumppani Lingsoftin tarjoamia, Anygraafin järjestelmään integroituja suomen kielen työkaluja.

Mittavaa kuvamäärää konkretisoi tieto, että jos jokaista arkistoon tallennettua 160.000 kuvaa tarkastelisi noin 3 sekunnin ajan, veisi kaikkien kuvien läpikäynti aikaa lähes 3,5 työviikkoa – ilman taukoja, 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa.

”Tämä projekti merkitsee Anygraafille muutakin kuin teknisten haasteiden voittamista. Suomalaisena tiedotusvälineiden kanssa läheisesti toimivana yrityksenä tiedämme kuinka arvokas kulttuurihistoriallinen perinto meillä on käsissämme, ja olemme halunneet omalta osaltamme - resursseja säästämättä – toteuttaa tämän palvelun parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Anygraafin toimitusjohtaja Hannu Inberg.

”Palvelu on harkitusti tehty selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Näemme tulevaisuudessa mahdollisuuksia kehittää aineiston tavoitettavuutta ja käytettävyyttä muun muassa sosiaalisen median avulla sekä uusien julkaisukanavien kautta nuorisonkin helposti omaksuttavaksi omaisuudeksi”.

Anygraaf Oy:n toimitusjohtajan Hannu Inbergin puhe www.SA-kuva.fi –palvelun julkistustilaisuudessa 25.4.2013 Pääesikunnan keskuspaviljongissa

Arvoisat veteraanit, herra kenraali ja hyvä kutsuvierasyleisö, kiitos mahdollisuudesta tulla esittelemään tätä Sodanaikaisten kuvien kuvapalvelua näin veteraanipäivän alla. Edustamme suomalaista ohjelmistoalan yritystä nimeltä Anygraaf. Minä olen toimitusjohtaja Hannu Inberg, ja mukana on kollegani Harri Taskinen.

Kerron teille lyhyesti Anygraafista ja tämän ainutkertaisen yhteistyömahdollisuuden taustoista. Me myös esittelemme palvelua ja sen ominaisuuksia lyhyesti muutamin esimerkein.

Anygraaf on suomalainen ohjelmistoalan yritys. Tuotamme järjestelmiä media-alan yrityksille. Tuotekehityksemme tapahtuu kokonaan Suomessa, mutta asiakkaita meillä on ympäri maailman. Järjestelmämme huolehtivat sanoma- ja aikakauslehtien, uutistoimistojen ja jopa valtionhallinnon mediavirtojen ohjailusta niin painettuihin julkaisuihin kuin nykyaikana tietysti myös internettiin ja mobiililaitteille.

Tässä sodanaikaisten kuvien julkiseksi saattamisessa olemme päässeet käyttämään Anygraafin kuva- ja mediapankkiratkaisua yhdistettynä joustavaan internet-palveluun.

Ennen kuvien saattamista yleisesti nähtäviksi olemme käsitelleet ne automaattisella kuvankäsittelyjärjestelmällämme, joka on - sallituissa rajoissa - tehnyt korjauksia kuvien valoisuuteen, kontrastiin ja terävyyteen. Kuvien autenttisuutta - esimerkiksi naarmuja ja tuhoutuneita kohtia - ei ole kuitenkaan haluttu poistaa tai korjata.

Kuvien taustatieto on tärkeä osa palvelua. Tätä arvokasta tietoa on tallennettu Kansalliskirjastossa Mikkelissä. Tuon mittavan, kymmenen miestyövuoden tulokset on nyt syötetty järjestelmään, ja tietojen perusteella kaikki palvelun käyttäjät voivat hakea ja selailla kuvia.

Myös käyttäjät voivat palvelun avulla lähettää kuviin liittyviä lisätietoja. Puolustusvoimien Kuvakeskus vastaanottaa, varmentaa ja lisää jo näkyvillä oleviin tietoihin nämä arvokkaat lisätiedot kuvista.

Tämä projekti merkitsee Anygraafille muutakin, kuin teknisten haasteiden voittamista. Suomalaisena, tiedotusvälineiden kanssa läheisesti toimivana yrityksenä tiedämme, kuinka arvokas kulttuurihistoriallinen perintö meillä on käsissämme. Olemme halunneet omalta osaltamme - resursseja säästämättä – toteuttaa tämän palvelun parhaalla mahdollisella tavalla.

Palvelu on harkitusti tehty selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Näemme tulevaisuudessa mahdollisuuksia kehittää aineiston tavoitettavuutta ja käytettävyyttä, muun muassa sosiaalisen median avulla, sekä uusien julkaisukanavien kautta nuorisonkin helposti omaksuttavaksi omaisuudeksi.

Veljeä ei jätetä – nuoria ei unohdeta.

Lisätietoja:

Komentajakapteeni Pasi Leskinen, puh. 0299 800, pasi.leskinen [at] mil.fi, Puolustusvoimien Kuvakeskus

Toimitusjohtaja Hannu Inberg, puh. 0400 801 083, hannu.inberg [at] anygraaf.fi, Anygraaf Oy

Puolustusvoimien Kuvakeskus valokuvaa Puolustusvoimien toimintaa, välineistöä ja henkilöstöä, valmistaa kuvia sekä ylläpitää valokuva- ja videoarkistoa, johon kuuluvat myös sodanajan TK-valokuvat


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat