Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Faktor ja Anygraaf yhteistyössä

Anygraafin Neo - median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä - on hankittavissa pilvipalveluna nyt myös Anygraafin yhteistyökumppanin, Faktor Oy:n, kautta.

Neo on erinomainen työkalu toimituksellisen työn suunnitteluun ja toteutukseen, se on laajempi ja monipuolisempi kuin pelkkä toimitusjärjestelmä. Neo joustaa ja skaalautuu erilaisiin julkaisutarpeisiin ja -ympäristöihin. Kaikki sisältöelementit (artikkelit, kuvat, videot) voidaan julkaista samalla järjestelmällä kaikkiin kanaviin. Online- ja mobiilijulkaiseminen on toteutettu niin, että sen voi tehdä rinnan printin kanssa. Kaikkia julkaisukanavia hallitaan yhdestä konsolista, ja uusia julkaisukanavia voi lisätä tarpeen tullen.

"WebNeo - selainpohjainen käyttöliittymä Neoon - toimii mutkattomasti; juttuja voi kirjoittaa suoraan selaimella, ja myös kuvien tuonti, taiton katselu ja kommentointi sekä korjausten teko tekstiin ovat mahdollisia pelkällä selaimella. Myös etätyöskentelyn muuhun sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja mm. palvelimen ja koneen välillä kulkeva informaation määrä on minimoitu laajakaistakäytön sujuvuuden takaamiseksi", sanoo Faktorin toimitusjohtaja Pekka Hämäläinen.

Faktor vuokraa Neon käyttäjälisenssejä osana omaa tuotevalikoimaansa ja huolehtii Neon koulutuksesta sekä tuesta. Lisenssien vuokraus ns. pilvipalveluna on edullinen ja toimiva tapa saada käyttöönsä laajamittainen järjestelmä ilman omia asantuntijoita, isoja ja kalliita investointeja sekä asennuksia.

"Faktorin palvelu tukee toimintaamme Suomessa. Pystymme heidän kanssaan palvelemaan asiakkaita esimerkiksi järjestö- ja harrastelehdissä asiakkaan halutessa kokonaisvaltaista palvelua, jossa tarjotaan tarvittaessa resursseja myös lehtien taittoon, sivunvalmistukseen, kuvankäsittelyyn tai muihin vastaaviin työtehtäviin.

Anygraaf toimii yhteistyössä Faktorin kanssa ja tarjoaa tarpeen mukaan myös Faktorin välityksellä tukea järjestelmän käytössä. Kotimaisina toimijoina Anygraaf ja Faktor pystyvät tarvittaessa hyödyntämään koko organisaation kykyjä esimerkiksi jatkokehityshankkeissa." sanoo Anygraafin toimitusjohtaja Hannu Inberg.

Lisätiedot

Pekka Hämäläinen, Faktor Oy, 040 732 24 56, pekka.hamalainen@faktor.fi, www.faktor.fi

Hannu Inberg, Anygraaf Oy, 0400 801 083, hannu.inberg@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat