Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino haluaa hoitaa jakelun kustannustehokkaammin - Anygraafin CDProfit työkaluna

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on alueensa suurin monimediatalo, jonka pääliiketoiminta-alueet ovat julkaiseminen, painaminen ja ohjelmistopalvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 180 ihmistä. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 26,7 miljoonaa euroa.

Median murros puhututtaa alaa kaikilla rintamilla. Viimeisimpiä muutoksia on ollut sanomalehtien jakeluiden uudelleenjärjestely maanlaajuisesti. Perinteisesti postin hoitaman varhaisjakelun hintojen nousu on aiheuttanut paineita järjestää lehden jakelu kustannustehokkaammin. Keski-Pohjanmaan Kirjapainossa päätettiin ensimmäisten joukossa ottaa lehtien jakelu omalla alueellaan itselleen ja kehittää sitä edelleen. Tarkkojen vertailujen jälkeen yritys päätyi toteuttamaan jakelun hallinnan Anygraafin CDProfit ohjelmistolla. ”Hallittavuus ja käyttöliittymä ovat järjestelmässä kilpailijoita paremmat, lisäksi yrityksessä jo oleva, saman järjestelmätoimittajan CProfit vaikutti valintaan”, projektipäällikkö Jukka Heimovirta kertoo.

CDProfit-järjestelmä on sanomalehtien yhteisjakeluiden lisäksi levikkijärjestelmästä riippumaton nykyaikainen järjestelmä kaikenlaisten jakeluiden hallintaan. Myös osoitteettomien mainosjakeluiden ja osoitteellisten lisätuotteiden jakelu voidaan hallita samalla järjestelmällä.

Haastava projekti aikataulussa tuotantoon

Projekti käynnistyi Anygraafin osalta huhtikuun alussa, ja lehdet jaettiin järjestelmän avulla kesäkuun ensimmäinen päivä. Projektipäällikkö Jukka Heimovirta on aikataulutukseltaan haastavaan projektiin tyytyväinen ja kiittelee projektiin osallistutta henkilöstöä. Käyttöönottoon toi haasteita myös se, että jakeluiden hallinta konkreettisena prosessina ei ollut aiemmin jokapäiväistä toimintaa.

Asiakasnäkökulmasta Heimovirta arvostaa sitä, että pääsee heti oikeiden henkilöiden kanssa kontaktiin, ilman välikäsiä. Kehitystarpeita Heimovirta näkee vielä palkanmaksupuolella sekä viikonlopun toisen jakelukierroksen hoitamisessa. ”Jatkossa kaikki informaatio asiakaspalautteista lähtien halutaan samaan paikkaan eli CDProfitiin”, Heimovirta kertoo.

Oma jakelu tuo kustannussäästöjä

Jakelukustannusten huomattavasta ja äkillisestä noususta johtuen on omaan jakeluun siirtyminen tuonut selviä kustannussäästöjä. Lisäksi CDProfit mahdollistaa jakeluiden kehittämisen myös suorajakelun suuntaan sekä postitoimiluvan haltijalle muidenkin jakeluiden hoitamiseen. Myös yhteistyötä eri talojen välillä kaavaillaan; CDProfitin käyttö mahdollistaa verkostoitumisen muiden samaa järjestelmää käyttävien jakeluyhtiöiden kanssa.

”Päädyimme CDProfitiin, koska se vastaa toiminnallisuudeltaan hyvin tarpeitamme ja katsoimme, että suomalaisen toimijan kanssa voimme myös kehittää sovellusta omien tavoitteidemme mukaisesti. Meillä on entuudestaan hyvät kokemukset yhteistyöstä Anygraafin kanssa ja päätimme tässäkin tapauksessa luottaa Anygraafin asiantuntemukseen ja osaamiseen”, toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa kertoo järjestelmävalinnasta.”CDProfit on ehdottomasti järkevin ratkaisu meille”.

Yrityksen jatkotavoitteina on laajentaa jakeluita muille tuotteille, laajentaa jakelualueita sekä lisätä yhteistyötä muiden jakeluyhtiöiden kanssa.

”CDProfit on ehdottomasti järkevin ratkaisu meille”,toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino.

”CDProfitin hallittavuus ja käyttöliittymä ovat kilpailijoita paremmat”, projektipäällikkö Jukka Heimovirta, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino

”Päädyimme CDProfitiin, koska se vastaa toiminnallisuudeltaan hyvin tarpeitamme ja katsoimme, että suomalaisen toimijan kanssa voimme myös kehittää sovellusta omien tavoitteidemme mukaisesti”, toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino

”Meillä on entuudestaan hyvät kokemukset yhteistyöstä Anygraafin kanssa ja päätimme tässäkin tapauksessa luottaa Anygraafin asiantuntemukseen ja osaamiseen”, toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino

Kuvat: Clas-Olav Slotte


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat