Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Neo Books by Anygraaf

Anygraaf Neo Books on median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kirjankustantajille.

Kaikki julkaisun tiedot helposti löydettävissä

Julkaisuun liittyvät tiedot (esim. ISBN, formaatti, painosmäärät, kirjastoluokka, jne) ovat aina helposti löydettävissä. Asiakaskohtaisesti räätälöitävistä näkymistä tarvittava tieto löytyy nopeasti jokaiselle tietoja etsivälle.

Projektikalenteri kertoo töiden etenemisestä

Työn alla olevaa julkaisukokonaisuutta hallitaan visuaalisella projektikalenterilla. Julkaisemisen eri vaiheet on helppo aikatauluttaa. Kalenteri näyttää kustannustoimittajalla työn alla olevat kirjat, joita voi olla jopa kymmeniä. Kalenteri näyttää julkaisuihin liittyvät määräajat, kuten käsikirjoitus valmis, taitto valmis, originaalit painoon ja julkaisut painosta, ja hälyttää jos kirjaprojekti ei etene. Visuaalinen projektikalenteri antaa kertasilmäyksellä selkeän yleiskuvan töiden etenemisestä.

Helpot ja ajantasaiset raportit

Järjestelmästä voidaan luoda raportteja ja yhteenvetoja automaattisesti tai käyttäjän niitä tarvitessa. Esimerkiksi painotyötilaus voidaan luoda järjestelmään talletetuista tiedoista.

Hälytykset työryhmälle

Työvaiheisiin liittyvät hälytykset voidaan lähettää halutuille työryhmän jäsenille sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Käyttäjät hallinnassa

Käyttäjähallinnalla rajataan julkaisujen näkymistä eri käyttäjille. Näin voidaan eri osastojen ja vaikkapa yrityksen osien julkaisut hallita samassa järjestelmässä, mutta ne näkyvät vain siellä, missä niitä hallitaan ja työstetään. Käyttäjähallinnalla voidaan myös luoda vaikkapa näkymä, jossa näkyvät tietylle käyttäjälle vain ne työt, jotka ovat työvaiheessa, jossa hänen odotetaan työstävän niitä.

Dokumentit tallessa

Julkaisuun voidaan liittää dokumentteja kuten kustannussopimus, tiivistelmäteksti, kannen mainoskuva, jne. Jopa käsikirjoitus voidaan haluttaessa tallentaa järjestelmään.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Järjestelmän lisämoduulit

Anygraaf Neo perusjärjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan vastaamaan myös esim. aineistonhallinnasta (toimitusjärjestelmä), kuva-arkistosta sekä myynnin ja markkinoinnin toiminnoista. Useat toiminnot voidaan myös tehdä mahdollisiksi selainpohjaisesti. Kaikki järjestelmät käyttävät samoja tietovarastoja, joten toiminta tehostuu ja virhemahdollisuudet vähenevät.

Perusjärjestelmän selainpohjainen käyttö

Julkaisuun liittyvät tekstit ja kuvat voidaan (esim. kirjailijat, freelance-kuvaajat) lähettää Internet-selaimesta liitetiedostoina. Käyttäjä voi samalla liittää tiedostoihin tarpeelliset metatiedot.

Toimitusjärjestelmä

Toimitusjärjestelmä-moduuli sisältää sivusuunnitteluosion (Planner), jolla suunnitellaan ja hallitaan julkaisun sivuja. Sivuista on nähtävissä taiton pikkukuva sekä visuaalisesti statustieto tai muu haluttu metatieto.

Kaikki julkaisuun liittyvä aineisto (teksti, kuvat, taitot) tallennetaan järjestelmään. Taittoliittymä on toteutettu Adobe InDesign -ohjelmaan (CS4, win). Tekstien editointi tapahtuu Neon omalla tekstieditorilla.

Toimitusjärjestelmän selainpohjainen käyttö

Selainpohjainen toimitusjärjestelmän käyttö mahdollistaa tekstin kirjoittamisen mallipohjaan ja tallentamisen järjestelmään. Myös jo taittoon sijoitetun tekstin editointi on mahdollista.. Vedosten tarkistaminen ja kommentointi on mahdollista selainnäkymässä.

Kuva-arkisto

Asiakkaan kuva-arkisto voidaan tarvittaessa importoida järjestelmään. Asiakkaan määrityksen mukaiset hakutoiminnot mahdollistavat tehokkaat haut. Kuva-arkistolla voidaan hallita kuvien käyttöoikeuksia ja kirjata kuvien käyttö.

Kirjamyynti

Järjestelmä mahdollistaa tehokkaan kirjamyynnin, laskutuksen ja seurannan. Järjestelmän hallitsemat asiakastiedot ovat ajan tasalla ja erilaisten kampanjoiden ja kohdistetun markkinoinin tarpeet on helppo huomioida. Koska järjestelmä käyttää samaa tietokantaa toimituksen kanssa, kaikki tiedot pysyvät ajan tasalla ja ne tarvitsee syöttää järjestelmään vain kerran.

Esite pdf-muodossa


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat