Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Neo Publishing Solution by Anygraaf

Neo on Anygraafin median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä: erinomainen työkalu toimituksellisen työn suunnitteluun ja toteutukseen, laajempi ja monipuolisempi kuin pelkkä toimitusjärjestelmä

Neosta löytyvät kehittyneet kommunikointimahdollisuudet, materiaalin tehokkaat ohjaamiskeinot eri julkaisukanaviin, erinomaiset työkalut sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedonhakuun, luokittelumahdollisuudet ja paikkatiedot hyödyntämismahdollisuuksineen.

• Neossa sisältö on tarkasteltavissa ja käytettävissä kokonaisvaltaisesti.

• Kaikki sisältöelementit (artikkelit, kuvat ja videot) hoidetaan samalla järjestelmällä kaikkiin kanaviin.

• Online- ja mobiilijulkaiseminen on toteutettu niin, että sen voi tehdä rinnan printin kanssa. Kaikkia julkaisukanavia hallitaan yhdessä konsolissa ja uusia julkaisukanavia voi lisätä tarpeen tullen.

• Neon avulla julkaiseminen on aidosti välineriippumatonta.

• Neossa on sekä henkilöresurssien että sisältötuotannon hallinta.

• Neo joustaa ja skaalautuu erilaisiin julkaisutarpeisiin ja -ympäristöihin, joten se soveltuu yhtälailla niin paikallis- kuin sanomalehden tai aikakauslehden tarpeisiin.

Käyttäjän ja roolin mukaiset työskentelytilat

Neo on jokaiselle omanlaisensa. Yhdellä käyttäjällä voi olla useita rooleja (toimittaja, toimitussihteeri) ja vastaavasti useita työpöytiä, joiden kautta hän hallinnoi kulloiseenkin rooliinsa liittyviä sisältöelementtejä metatietoineen, suunnitelmia ja projekteja. Esimerkiksi toimituspäällikön näkymä voi koostua juttuideoiden ja tapahtumien listasta, kalenterista, lehden numeron tekijöiden listasta ja heille annetuista töistä sekä uutistoimistojen sähkevirroista.

Esikatselumahdollisuus kaikista julkaisukanavista

Esikatselumahdollisuus ennen julkaisemista printti-, verkko- ja tablettijutuista.

Monipuolinen tekstieditori tehostaa myös tiedonhakua

Neon tekstieditorissa on työtila, jossa eri juttutyyppejä voi hallita. Taustatiedon haku ja hallinta käy kätevästi; maalaamalla sanan siitä saa lisätietoa ennaltamääriteltyjen lähteiden läpikäynnin perusteella (esimerkiksi talon oma arkisto, Wikipedia, Google). Jutun osien koodaus on helppoa, ja lohkoissa on käytössä kullekin osiolle sallitut tyylit.

Elementtejä voidaan hallita ja paketoida julkaisemista varten eri kanaviin

Kerran järjestelmään viety tieto on sen jälkeen kaikkien hyödynnettävissä. Hyvin luokiteltu ja paketoitu tieto mahdollistaa personoidut palvelut ulospäin. Saman sisältöpaketin eri elementteihin voi olla eri liitoksia, myös liikkuvaa kuvaa, jos julkaisukanava sen sallii.

Laajat, hyvin luokitellut ja hallitut metatiedot mahdollistavat uusia strategioita ja tuotteita

Eri kanavien aineistoa kannattaa luokitella jatkokäytön helpottamisen vuoksi. Metatietokenttien täyttäminen voi viedä aikaa, joten sen helpottaminen ja tehostaminen on huomioitu Neossa. Keinoja ovat muun muassa periytyvät saatetiedot sekä IPTC-luokituksen ja paikkatiedon helppous.

Kehittyneet etätyöominaisuudet

Etätyöskentelyyn ja sen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Neossa on muun muassa minimoitu palvelimen ja koneen välillä kulkeva informaatio laajakaistakäytön sujuvuuden takaamiseksi. Järjestelmä toimii hallitusti myös tilanteissa, joissa etäyhteyttä ei ole.

Esite pdf-muodossa


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat