Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

NTM:n lehdistä jo puolet Neo by Anygraaf -toimitusjärjestelmässä

Ruotsalaisen Norrköpings Tidningars Media AB -konsernin neljästätoista lehdestä tasan puolet, eli seitsemän on ottanut käyttöön Anygraafin toimitusjärjestelmä Neon. Siirtyminen pääasiassa Neon edeltäjästä Doriksesta jatkuu ja on suunnitelmien mukaan saatettu päätökseen kaikissa lehdissä lokakuussa 2013.

"Neoon siirtyneissä lehdissä meillä on huomattavasti vähemmän tukipyyntöjä. Ennakoivan taiton konsepti on auttanut toimituksia myös taloudellisesti. Voimavaroja on säästynyt. Erona aikaisempaan meillä on nyt vain yksi ympäristö ylläpidettävänä, mikä tekee kaikesta paljon helpompaa ", kertoo NTM-konsernin järjestemävastaava Anders Bergström.

Lokakuusta 2011 ovat Neoon siirtyneet Folkbladet Norrköpingissä (25 käyttäjää), Östgöta Correspondenten Linköpingissä (75), Extra Östergötland ja 18 minuter Norrköpingissä ja Uppsalassa (12), Gotlands Tidningar Visbyssä (20), Gotlands Allehanda Visbyyssä (20), Västerviks-Tidningen Västervikissä (25) ja Motala & Vadstena Tidning Motalassa (25). Seuraavaksi vuorossa on Norrköpings Tidningar Norrköpingissä (70 käyttäjää/suunniteltu käyttöönotto maaliskuussa 2013), Piteå-Tidningen Piitimessä (35/huhtikuu), Norrbottens-Kuriren Luulajassa (50/toukokuu), Norrländska Socialdemokraten Luulajassa (50/toukokuu) ja Upsala Nya Tidning Uppsalassa (75/lokakuu). NTM ei omista Piteå-Tidningenia, mutta vastaa sen tuotantojärjestelmistä.

"Vaatimuksemme uudesta toimitusjärjestelmästä olivat, että se on olemassa vähintään viisi vuotta ja että investointi on meille tuottava. Tällä ajanjaksolla jatkamme paperilehtien julkaisemista, mutta panostamme yhä enemmän digitaaliseen julkaisuun. Toimituksellisia voimavaroja sijoitetaan yhä enenevässä määrin digitaaliseen toimintaan. Senkin takia on löydettävä keinoja tuottaa paperilehteä pienemmillä resursseilla ", sanoo Anders Bergström.

NTM:n tavoitteena on, että toimitusjärjestelmä on pääasiallinen työkalu kaikelle toimitukselliselle toiminnalle – suunnittelusta juttujen, sivujen ja kuvien tekoon.

"Se merkitsee, että koko toimitus tietää aina mitä talossa tapahtuu, riippumatta siitä, tehdäänkö työ televisioon tai paperilehteen ".

NTM:n toimitusten vaatimuksena on ollut, että järjestelmä on helppokäyttöinen, mutta samalla tarjoaa käyttäjille tarvittavat toiminnot hyvälle työn tulokselle ja mahdollisuudet hallita tilanteita. Järjestelmän tulee olla selkeä, vakaa ja nopea, sen tulee tarjota hyvät arkisto-ominaisuudet ja sitä tulee voida käyttää yhtiön verkossa niin talon sisällä kuin etänä.

"NTM tulee panostamaan digitaalisiin medioihin yhä voimakkaammin. Järjestelmän tulee sen takia tukea monikanavajulkaisua. Haluamme parantaa sekä printtilehden että digitaalisten medioiden kanavaprofilointia. Se merkitsee, että toimittajat kirjoittavat samassa työssä eri versioita eri julkaisukanaville. Tällä tavalla voimme parantaa journalistista laatua kaikissa kanavissa. Ja jos tulevaisuudessa kehittyy uusia julkaisukanavia, niitä tulee olla helppo liittää järjestelmään ", selvittää Bergström.

Teknisesti NTM:n lähtökohtana on ollut ylläpitää vain yhtä keskitettyä asennusta Norrköpingissä kaikille lehdilleen. Tuontantojärjestelmän rinnalla ylläpidetään myös ajan tasalla oleva testi- ja koulutusympäristö.

"Pienemmälle toimitukselle tehtyjen toimintojen tulee olla yhtä käyttökelpoisia isommalle toimitukselle ja päinvastoin. Kaikkia toimintoja ei toki kuitenkaan käytetä kaikissa toimituksissa. Jollakin toimituksella ei ehkä ole nettiä tai tv:tä, kun toisella saattaa olla vain netti julkaisukanavana ja kolmannella on kaikki mahdolliset julkaisukanavat ".

Bergström korostaa, että NTM:n IT-osaston pitää kyetä selviytymään ongelmista omin avuin mahdollisimman pitkälle.

"Haluamme myös muokata ja soveltaa järjestelmää itse omiin tarpeisiimme. Järjestelmätoimittajan tuki on ollut hyvää, mutta haluamme pyytää apua sieltä vain oikeissa hätätapauksissa ".

"Toimitusjärjestelmän vaihto on iso asia niin IT-osastolle kuin käyttäjille. Sen takia on tärkeää, että meillä on stabiili ja luotettava järjestelmätoimittaja, jolla on pitkä kokemus toimitusjärjestelmistä ", sanoo Bergström.

Norrköpings Tidningar on Ruotsin vanhin edelleen ilmestyvä sanomalehti. Se perustettiin vuonna 1758 ja kuuluu siten maailman kymmenen vanhimman lehden joukkoon. Norrköpings Tidningars Media AB -konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 noin 1,8 miljardia kruunua. Henkilöstön määrä oli noin 1 500. NTM-konserniin kuuluu laaja kirjo medioita; alueellisia ja paikallisia aamulehtiä, ilmaisjakelulehtiä, nettiportaaleja, mobiilikanavia ja radiokanavia. Konserni käynnisti myös ensimmäisenä mediayhtiönä Ruotsissa paikallisia tv-kanavia suurimpien sanomalehtien yhteyteen. NTM:ään kuuluu myös paino- ja jakeluyrityksiä sekä matkatoimisto ja digitaalisten medioiden kehitysyritys.

http://www.nt.se

Lisätietoja:

Anders Bergström, järjestelmävastaava, NTM, anders.bergstrom [at] ntm.eu

Oscar Yngwe, toimitusjohtaja, Anygraaf AB, +46 761 63 42 33, oscar.yngve [at] anygraaf.se

Sami Kauranen, projektipäällikkö, Anygraaf, 0424 2217 480, sami.kauranen [at] anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat