Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Oppimateriaalimarkkinoille uusi kustantaja - Anygraafin Neo toimitusjärjestelmänä

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy ottaa käyttöön Anygraafin toimitusjärjestelmän. Järjestelmäpalvelusta, koulutuksesta ja tuesta vastaa Anygraafin yhteistyökumppani Faktor Oy.

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy on ilmoittanut ostavansa Schildts & Söderströmsiltä valtaosan Edukustannuksen liiketoiminnoista ja tuovansa peruskoulun oppimateriaalimarkkinoille uutta tarjontaa opetussuunnitelmien uudistuessa. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:lle siirtyvät Edukustannuksen tavaramerkki ja logo, alakoulun matematiikkasarja ja kehitystyön alla olevat uudet peruskoulun tuotesarjat. Lasten Keskuksella on jo nyt vahva asema esiopetuksen oppimateriaalien kustantamona. Jatkossa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy on kertonut laajentavansa peruskoulun kustannusohjelmaansa.

"Neo toimii mutkattomasti selainpohjaisella WebNeo-käyttöliittymällä: kirjantekijämme voivat tallentaa ja halutessaan myös kirjoittaa käsikirjoitukset suoraan järjestelmään. Myös kuvien tuonti, taiton katselu ja kommentointi sekä korjausten teko tekstiin ovat mahdollisia pelkällä selaimella. Tällä toimintatavalla pystymme entisestään nostamaan sisällön laatua, ja vastaamaan oppikirjakustantamisen uusiin vaatimuksiin", sanoo Kirjapaja Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen. "Keskitymme aluksi painettujen oppikirjojen tuotantoon Neo-järjestelmällä. Tallennamme kaiken sisällön tulevaisuuden varalta hyvin suunnitellusti ja huolellisesti, jotta voimme halutessamme laajentaa järjestelmän käyttöä sujuvasti sähköisiin julkaisuihin."

Neo on Anygraafin median sisällön suunnittelu- ja hallintajärjestelmä: työkalu toimituksellisen työn suunnitteluun ja toteutukseen, laajempi ja monipuolisempi kuin pelkkä toimitusjärjestelmä. Neosta löytyvät kehittyneet kommunikointimahdollisuudet, materiaalin tehokkaat ohjaamiskeinot eri julkaisukanaviin, tehokkaat työkalut sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedonhakuun, luokittelumahdollisuudet sekä esimerkiksi paikkatiedot hyödyntämismahdollisuuksineen.

"Faktor vuokraa Neon käyttäjälisenssejä osana omaa tuotevalikoimaansa ja huolehtii Neon koulutuksesta sekä tuesta. Lisenssien vuokraus ns. pilvipalveluna on edullinen ja toimiva tapa saada käyttöönsä todella laajamittainen järjestelmä ilman omia isoja ja kalliita investointeja ja asennuksia", sanoo Faktor Oy:n toimitusjohtaja Pekka Hämäläinen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen, Lastenkeskus ja Kirjapaja Oy, 0400 407 225, juha-pekka.heinonen@lastenkeskus.fi

Toimitusjohtaja Pekka Hämäläinen, Faktor Oy, 040 732 2456, pekka.hamalainen@faktor.fi

Tuotepäällikkö Harri Taskinen, Anygraaf Oy, 040 197 1091, harri.taskinen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat