Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

SA-kuva-arkisto osaksi kansallista sivustoa

Sodan ajan kuvista koottu digitaalinen SA-kuva-arkisto liittyy osaksi kansallista Finna.fi -sivustoa. Sivusto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Yli miljoonalle kävijälle elämyksiä tarjonneen kuva-arkiston liittyminen sivustoon on merkittävä askel kohti tiedon löytymistä yhdestä paikasta.

Kuva-arkisto perustuu Neo by Anygraaf -järjestelmään, joka on käytössä myös useissa sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa, valtionhallinnossa sekä uutis- ja kuvatoimistoissa. Järjestelmän käyttäjiä on Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoja:

bit.ly/1p25FP3


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat