Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Sanomalehtiaineistot metatietoineen siirtyvät automaattisesti Kansalliskirjaston järjestelmään

Anygraafin, Kansalliskirjaston ja pilottilehtien yhteistyönä Comellus-projektissa luotiin uusi toimintatapa, jolla lehtien sähköiset painoaineistot metatietoineen voidaan siirtää automaattisesti, ajastetusti ja luotettavasti Kansalliskirjaston järjestelmään.

Anygraaf toimii aineistojen sähköisen luovutuksen järjestelmätoimittajana. Anygraafin sanomalehtijärjestelmien osaaminen ja toimialatuntemus toi projektiin lisää käytännön kokemusta ja konkreettisia tuloksia. Projektin aikana järjestelmiä muokattiin vastaamaan aiempaa paremmin sekä aineiston arkistoinnin että aineiston käyttäjien tarpeita. Projektissa haluttiin varmistaa, että jo kertaalleen kustantajan järjestelmään tallennettu tieto siirtyy ajastetusti, automaattisesti ja varmasti Kansalliskirjaston järjestelmään.

Anygraafilla on Suomessa huomattava markkinaosuus sanomalehtien ja aikakauslehtien järjestelmien toimittajana. Anygraafin tavoitteena on luoda toimintamalli ja metatietomäärittely, joka palvelee mahdollisimman laajasti kustannusalaa. ”Comellus-projektissa pääsimme tekemään Kansalliskirjaston ja pilottilehtien kanssa tärkeää määrittelytyötä, joka omalta osaltaan paransi entisestään järjestelmiemme luotettavuutta ja tehokkuutta. Pyrimme ottamaan huomioon koko kustannusalan tarpeet ja muokkaamaan toimintamalleja niin, että ne palvelevat kaikkia osapuolia. Myös aikakauslehtien ja kirjojen, kuten myös esimerkiksi valtionhallinnon kustannustuotteiden ja sähköisten julkaisujen tallennus on hyvin ajankohtainen asia”, kertoo Anygraafin kiinnostuksesta projektiin tuotepäällikkö Harri Taskinen.

Kansalliskirjasto vastaa aineistojen pysyvästä säilytyksestä ja julkaisee sanomalehdet verkossa kaikkien luettaviksi tekijänoikeuksien sallimissa rajoissa, katso http://digi.kansalliskirjasto.fi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR/Vipuvoimaa EU:lta).

Lisätietoja

Anygraaf, tuotepäällikkö Harri Taskinen, puh. 040 1971091, harri.taskinen(at)anygraaf.fi

Kansalliskirjasto, projektipäällikkö Pirjo Karppinen, puh. 050 318 2320, pirjo.karppinen(at)helsinki.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat