Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Sokkona filosofian maisteriksi

Anygraafin systeemisuunnittelija Teemu Kuusisto valmistui 22.5.2015 filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Teemu kirjoitti tiettävästi ensimmäisenä sokeana Suomessa pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.

Nyt 24-vuotiaana hän laittaa vieläkin paremmaksi huipputodistuksella matematiikkaa vahvasti soveltavalta algoritmi- ja koneoppimisen linjalta. Lisäksi lähes kolmannes hänen opinnoistaan koostuu matematiikan opinnoista. Urakka on ollut poikkeuksellinen, sillä hän on ollut sokea koko kouluaikansa suorittaen opinnot alusta loppuun pistekirjoitusta käyttäen.

Tilastokeskuksen muutaman vuoden takaisen kartoituksen mukaan 48 %:lla näkövammaisista suomalaisista oli jokin peruskoulun jälkeinen tutkinto. Ylemmän kandidaattiasteen suorittajia oli alle 4 %. Täysin sokeita tilastot eivät erottele, mutta Teemu saattaa olla jopa ainoa täysin sokkona matemaattis-luonnontieteellisestä maisteriksi lukenut suomalainen.

Vammastaan huolimatta Teemu kirjoitti lukiossa eximian paperit sekä laudaturin matematiikasta. Sama menestys jatkui yliopistossa ja tuloksena oli kuuden vuoden opinnoista täysi viitonen ja lopputyöstä eximia cum laude approbatur. Pro gradu -tutkielma kulkee otsikolla: "Towards text-based prediction of phrasal prominence." Siinä tavoitellaan luonnollisen kuuloisen puhesynteesin edistämistä soveltamalla koneoppimista puhutun kielen painotusten ennustamisessa. Gradussa uutena esitelty lähestymistapa ongelmaan yltää yhtä hyviin tuloksiin kuin parhaat aiemmista tutkimuksista.

Lähes kaikki aiemmat tutkimukset perustivat data-analyysinsä sanojen sanaluokkiin, mutta tässä gradussa esitellään aivan erilainen lähestymistapa, joka perustuu ihmisen määrittämien sanaluokitusten sijaan automaattiseen kielen mallinnukseen. Tässä mallissa sanat ilmenevät pisteinä moniulotteisessa avaruudessa. Malli ei ole uusi, mutta sen hyödyntäminen kyseiseen ongelmaan on.

Kirjallinen tuotos löytyy osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/154814

Tarina ei vielä lopu tähänkään. Jatko-opinnot ovat harkinnassa ja samalla Teemu pyrkii tasoittamaan tietä muillekin sokoille hyödyntämällä hankkimaansa kokemusta. Hänet valittiin 1.5.2014 alkaneelle nelivuotiskaudelle Braille-neuvottelukuntaan, jossa tavoitteena on kehittää tekstipohjaisia matematiikan merkintöjä näkövammaisten elektronisiin oppikirjoihin, ja toivottavasti myös laajempaan käyttöön.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat