Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Tekesin rahoitusta haettavissa media-alan yrityksille

Anygraaf kuuntelee herkällä korvalla asiakkaiden mahdollisia tulevaisuuden hankkeita. Jos tarvitsette ohjelmistokumppania hankkeeseenne, kannattaa olla yhteydessä empimättä. Anygraafilla on osaamista myös Tekes-hankkeiden vaatimasta projektisuunnittelusta ja -seurannasta.

Anygraaf oli mukana Tekesin rahoittamassa Next Media -projektissa vuosina 2010-2014. Projektin puitteissa tehtiin yhteistyötä useiden media-alan yritysten ja tutkijoiden kanssa. Projektissa tutkittiin ja toteutettiin mm. sähköisen julkaisemisen konsepteja, suunnittelutiedon jakamista ja avoimen lähdekoodin palvelinratkaisuja. Kuten Tekes edellyttää, työ ei ollut normaalia kehitystyötä, vaan jotakin, joka tähtäsi tulevaisuuteen. Projekteissa oli taloudellinen riski epäonnistumisen mahdollisuuden muodossa – ja juuri siksi Tekes projektia rahoittikin.

Projektille yritettiin useiden kymmenien yritysten voimin saada vielä jatkoakin Nordic Next Median muodossa, mutta hanke kokonaisuutena ei saanut rahoitusta.

Nyt on taas oivallinen tilaisuus tehdä hakemus Tekesille. Meillä Anygraafissa on omia ajatuksiamme siitä, mitä meidän tulisi tehdä media-alan tulevaisuuden toiminnan varmistamiseksi, mutta meidän asiakaskunnassamme on varmasti vielä enemmän ideoita! Tällä kertaa ei projekteissa ole varsinaista kokoavaa ja käynnistävää tahoa, vaan hakemuksen tekeminen ja projektin aloittaminen on yritysten ja tutkimusyhteisöjen omissa käsissä.

Media remake

Tekesin tukea voi nyt hakea Media remake -hankkeesta. Tekesin haulla kannustetaan media-alan toimijoita tutkimaan uusia, kansainvälisen tason kilpailuetua tuovia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi digitalisoituneessa ympäristössä. Hankkeeseen mukaan pääsemiseksi pitää tehdä tiivis aiesuunnitelma (2 sivua) 27.5.2016 mennessä. Hankkeessa tulee olla tutkimuslaitos ja vähintään kaksi yritystä. Mahdollisiksi tutkimus- ja kehityshankkeiksi on nostettu Tekesin toimesta erityisesti: sisältömarkkinoinnin uudet ratkaisut ja mahdollisuudet, uudet ansaintamallit ja arvoketjut, data-analyysi sekä robottijournalismi.

Median innovaatiotuen tarjoama innovaatioiden ensiaskelten avustus

Tekesillä on hakuaika myös media-alan uusien ideoiden ensiaskeliin suurille ja keskisuurille yrityksille. Tähän hankkeeseen voi jättää hakemuksen, jos yrityksen liikevaihto on vähäntään 50 Me.

Lisätietoja: harri.taskinen@anygraaf.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat