Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Tekijänoikeudenalaisten sanomalehtien laajempaa käyttöä pilotoidaan

Mediatalot, Anygraaf ja Kansalliskirjasto ovat rakentaneet yhteistyössä järjestelmän, jolla lehden painoaineistot voidaan luovuttaa sähköisesti Kansalliskirjastolle.

Jatkoa yhteistyölle seuraa vastikään käynnistetyssä Aviisi-hankkeessa, jossa lehtikustantajien, Kopioston ja Kansalliskirjaston tavoitteena on rakentaa ja testata toimintamalleja, joiden avulla digitoitujen, tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä pilotoidaan nykylainsäädännön sallimaa laajemmin.

Digitaalista aineistoa halutaan saataville ja hyödynnettäväksi lehden oman käytön lisäksi mm. opetuksen, kansalaisopiston tai kirjaston käytössä. Myöhemmin toimintamallin toivotaan laajenevan koskemaan lehtiaineistojen käyttöön saattamista laajemminkin eri kohderyhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

blogs.helsinki.fi/digiaviisi

Lisätietoja

Kansalliskirjasto, johtaja Majlis Bremer-Laamanen, projektipäällikkö Pirjo Karppinen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat