Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Toimitusjärjestelmätuki

Tuki palvelee arkisin klo 8.00–16.00.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla.

Toimitusjärjestelmätuki: 0424 2217 555

tuki@anygraaf.fi

Kaipaako järjestelmänne vuosihuoltoa?

Maksatte vuosihuollosta vain käytetyn työajan, jolloin kulut ovat yrityksenne ja järjestelmänne käyttölaajuuden mukaiset.

Vuosihuollossa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

- tietokanta/tietokannat

- perustaulut

- lokit, dumpit, roskat

- muut backupit

- versioiden vaihdot

- Oraclen lokitiedostojen tarkistus

- dumppien ja dumppilokien varmistus viimeiseltä viikolta

- loki-tiedostojen katsominen/virheilmoitusten selvittäminen tuotannon ulkopuolisena aikana (sovitusti)

- tarkistus, että kaikki määrittelyt ovat viikonpäiväkohtaisessa kopiossa

- temp tablespacen tarkistus

Lisätietoja, aikataulut ja tilaukset: support@anygraaf.fi

Profit-tuki

Profit-tuki palvelee arkisin klo 8.30-16.30.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla

Profit-tuki: 0424 2217 777

profit@anygraaf.fi

Tulevat tapahtumat